Anders Durven Doen

powered by Moed om te Falen

Anders Durven Doen is ontwikkeling. Ontwikkeling van de organisatie, team en persoonlijk. Het is durven gaan en staan voor wat onderscheidend is. Het is gaan doen waar de organisatie goed in is, zichtbaar worden, impact hebben, zonder volledige zekerheid over de perfecte uitkomst. Doen! Gaan in de richting van de eigen missie. Het verschil maken. Met elkaar mogen leren en vooruitgang in alle omstandigheden. Dit vraagt om inzicht in verschillen in gedrag, handelen en vaardigheden.

Na het bepalen van de richting, wordt samen een praktisch plan gemaakt. Het plan wat past bij de eigenheid van de organisatie. We gaan daarbij uit van wat er is. 

Doen

Anders Durven Doen is geen methode, vast stappenplan of model. Het is de ‘eigen’ manier. 

Met de inzichten en ideeën die worden opgedaan door interactieve interventies die passen bij verschillende thema’s gaan we aan de slag. Wat willen we, waar zitten verschillen en hoe benutten we optimaal de talenten en sterke punten binnen de organisatie. Hoe werken we samen, kunnen we ideeën beter maken en nemen we elkaar mee. De begeleiding bij de uitvoering van het eigen plan richt zich op het creëren van een open en veilige omgeving waar keuzes gemaakt durven worden, ideeën geuit worden om uiteindelijk energieker te werken en met elkaar te doen waar de organisatie voor staat.

 

Anders Durven Doen staat voor een eigen unieke passende verandering

Gehoor kunnen geven aan het unieke van de organisatie. Je gunt het jezelf, de mensen met wie je werkt en waarvoor je werkt. De meerwaarde zit in waar jullie in geloven en voor staan.

Een omgeving creëren waar iedereen lerend mag zijn. Het anders doen, omdat dat energie geeft, interessanter maakt en je gezien wordt. Je gunt het jezelf, je collega’s dat ze hun talenten laten zien en inzetten, de kritiek die ze krijgen kunnen handelen. Controle loslaten, met elkaar verantwoordelijkheid nemen. In kleine stappen gezamenlijk richting de unieke gezamenlijke missie van de organisatie en haar medewerkers.

Meer informatie

Neem contact op voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek over ‘Anders Durven Doen’ en wat het voor uw organisatie kan betekenen.

Kennis maken door middel van de introductietraining op een studiedag. Lees hier verder.

 

 

Thema’s die aan de orde kunnen komen tijdens Anders Durven Doen:

Onbevangenheid
Het ‘doen’ koppelen we aan de groeimindset theorie van Carol Dweck. Hoe sta je persoonlijk in nieuwe dingen. Het vergroot je zelfkennis en moed trainen komt hier aan de orde. De controle (en dus) de uitkomst los kunnen laten.
Aandacht

Zonder de vaardigheid aandacht is het lastig om autonomie te ontwikkelen. Focus, wanneer waarop.  Waar zitten verschillen en hoe kunnen we hier gebruik van maken in de plannen die we hebben.

Toelaten
Daar waar we iets willen, anders gaan doen krijgen we te maken met emoties. De basis bij alle verandering. Het is van invloed op gedrag, de omgang met elkaar. Op speelse wijze gaan we hiermee aan de slag. Inzichten en begrip, dat zorgt voor vooruitgang in de richting van de missie
Aangaan
Gaan doen! Het weten voorbij, is één van de belang. Doen is mogen oefenen om in kleine stapjes zaken aan te gaan. Ontdekken en ervaren dat ergens voluit voor gaan kan blokkeren en tegen kan werken. Praktisch aan de slag met hoe je met elkaar nieuwe dingen kan aangaan, verschillen herkennen en te gebruiken.
Flexibiliteit
Flexibiliteit is een onmisbare competentie in onze snel veranderende wereld. Verandering we vinden er vaak iets van. Flexibiliteit gaat over het oké worden met oncomfortabele en kwetsbare gevoelens die je ervaart. Het niet altijd goed kunnen doen. Aan de slag met dit thema betekent afrekenen met blokkades die leren en innoveren kunnen remmen. 
Gelijkwaardigheid
Bij dit thema gaat het over de omgang met de ander.  Aanpassen, terugtrekken, jezelf boven de ander stellen, gedrag dat we veel zien bij stress en verandering. In alle gevallen wordt de verbinding niet gevoeld en vaak gemist. Het wisselen in interactie-status, geeft vertrouwen in het proces, in jezelf en in de ander. Het geeft inzichten die je mee neemt in de uitvoering van de plannen en het meenemen van de mensen in de omgeving.