Ik haalde even opgelucht adem, de workshops die ik mocht geven op de Universiteit van Utrecht zaten erop. Toch altijd spannend, boeit en landt mijn verhaal? Na de workshops kwamen studenten even persoonlijk bij mij langs om me te bedanken. Eén reactie die ik kreeg was: ‘dank je wel, eens een positieve kijk en andere uitvoering.

Binnen een week kwam de positieve kijk weer aan de orde toen ik met een collega van Talentonwikkeling Flevoland in gesprek was. Wat is dat dan die positieve benadering? Het gaat om het denken in mogelijkheden. Niet het probleem groter maken door het probleem in de spotlight te zetten. Het gaat om het kijken naar het goede wat er al is en dit te delen, verder te ontwikkelen door te zoeken naar nieuwe kansen en deze te gaan realiseren. Om dit te realiseren is flexibel zijn, luisteren naar anderen, werken aan waar je invloed op hebt en vooral geen angst te hebben belangrijk. Angst voor het onbekende, angst voor dat het misschien niet gaat lukken of angst dat de ander die met het idee komt beter is dan jij. Laat een ander zelf leren, laat een ieder doen waar hij of zij goed in is, sta open voor het leren van elkaar en zo met elkaar problemen op te lossen.

Klinkt heel simpel en moeiteloos, maar in deze processen moeten meestal eerst een paar hobbels genomen worden. Bepaalde gewoontes, gedrag en gedachten zijn meestal goed ingesleten. Dit vraagt om actie. Door onderzoek, zelfreflectie en inspiratie die motiveert om het anders te gaan doen komt er beweging. Vanuit meer zelfkennis en nieuwe inzichten kan je met elkaar positief en gemotiveerd werken aan ander gedrag, werkplezier en successen voor medewerkers en dus het makkelijker behalen van betere resultaten voor de organisatie.

Meer eigen regie


Meer energie van je werk, plezier in het werk en betere resultaten begint met aan het stuur staan van je loopbaan. Weten wie je bent, want je kan, wat je wilt en hoe je dit optimaal kan inzetten. Aan het stuur van je loopbaan staan is belangrijk voor iedereen in de organisatie, van uitvoerende medewerkers, maar zeker ook het management en directie.

Hoe zorgt eigen regie voor beter resultaat en goede samenwerking?


Als je als werknemer een bijdrage kan leveren aan het behalen van de doelen van de organisatie door te doen waar je goed in bent en wat je graag wilt doen, ervaar je dat je van meerwaarde bent. Erkenning, uitdaging in je werk en ontwikkeling zorgt voor werkplezier en energie van je werk. Je neemt je verantwoordelijkheid voor samenwerking met collega’s, omdat je weet dat je met elkaar betere en sneller resultaten behaald. Doordat je weet wat je wilt, kan en weet hoe dit te communiceren en in te zetten is samenwerken makkelijker en beter. Doelen worden sneller behaald door vanuit eigen motivatie elkaar aan te vullen. Je maakt gebruik van elkaars talenten en vaardigheden. Als management en directie is het vanuit eigen regie en zelfkennis makkelijker om beter af te kunnen stemmen op en met medewerkers. Zo kan er efficiënter en effectiever leiding geven worden aan de organisatie en de ambities en doelen met minder inspanning worden behaald.

Ruimte, veiligheid om te delen, verantwoordelijkheid en flexibiliteit zorgen voor het kunnen zien van kansen en mogelijkheden en een goede basis om deze ook te realiseren. Ruimte is nodig om optimaal gebruik te maken van de diversiteit aan competenties, talenten en authenticiteit binnen de organisatie. Ruimte om ideeën te bedenken (tijd), ruimte om veilig te delen (kwetsbaarheid en verbinding) en ruimte om verantwoordelijkheid nemen (eigen regie) en minstens zo belangrijk; ruimte krijgen om te gaan doen (flexibiliteit).

Bovengenoemde raakt ook aan samenwerking vanuit eigen regie. Je zorgt dat je benaderbaar bent en anderen de ruimte geeft om nieuwe ideeën en kansen te delen en samen beter te maken. Dit vraagt om flexibiliteit van iedereen in de organisatie. Flexibiliteit in werkverdeling, wie doet welk werk en heeft welke rol en het makkelijk kunnen aanpassen van huidige processen en systemen.

Nog meer flexibiliteit, loslaten en vertrouwen


Om te ontwikkelen, een aantrekkelijke goede werkgever te zijn en beter te worden helpt het om oude en tot in detail vastgelegde strakke regels en controle los te laten. De wereld om ons heen verandert snel, om mee te kunnen met verandering als organisatie heb je geen tijd om elke keer het beleid (op detailniveau) via alle kanalen aan te passen. Tegen de tijd dat iedereen zijn goedkeuring heeft gegeven aan de aanpassingen is het alweer achterhaald en zijn nieuwe kansen gemist. De motivatie van medewerkers om zich in te zetten voor nieuwe kansen en verbeteringen smelt als sneeuw voor de zon. Zorg dat je als werkgever het vertrouwen kunt hebben dat iedere medewerker binnen zijn functie en rol de juiste verantwoordelijkheden neemt en tijdig terugkoppelingen geeft over het proces, waar iets stagneert of waar problemen zijn.

Kwaliteit borgen, investeren en consequent zijn


Hoe kan je flexibel zijn, ruimte geven, beleid loslaten, mensen eigen verantwoordelijkheden laten nemen en dragen en ook zorgen en weten dat kwaliteit en wet- en regelgeving geborgd blijft?

Kwaliteit borgen kan door middel van een duidelijk basisbeleid die ook echt leeft bij iedereen binnen de organisatie. Geen plankvulling waarmee aangetoond kan worden dat je alles tot in detail hebt vastgelegd, maar kunnen laten zien dat je door ruimte te geven juist meer kwaliteit levert. Zorg voor beleid dat voldoet aan de wet- en regelgeving, maar wel behapbaar en te begrijpen is en daardoor daadwerkelijk kan worden opgevolgd. Zorg ervoor dat er binnen dit ‘verplichte’ beleid ruimte is om in overleg met collega’s werkzaamheden in te vullen en uit te voeren om de juiste kwaliteit te kunnen leveren, passend bij de situatie op dat moment.

Door consequent en duidelijk te zijn in wat er verwacht wordt van iedereen binnen de organisatie en elkaar hier ook op aan te kunnen spreken, zorgt voor een cultuur waarin iedereen zijn verantwoordelijkheden neemt. Nemen mensen hun verantwoordelijkheden niet, wees dan ook duidelijk en consequent. In de praktijk betekent dit direct actie, ook als je minder populaire acties moet ondernemen. Blijf sturen en investeren in en op eigen regie, talentontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers.

Zorg dat je medewerkers aanneemt die beter zijn dan dat je zelf bent en geef ze de ruimte en de juiste kaders om jouw organisatie beter te kunnen maken.

Goede werkgevers hebben goede medewerkers en goede resultaten

Een goede werkgever zijn, die de juiste medewerkers weet te binden en te boeien? Moeiteloos leiding geven, waardering ontvangen en resultaten behalen? Zorg tijdig voor advies, begeleiding en coaching op maat passend bij de ambities en doelen van de organisatie. Zo draag je bij aan de gewenste blijvende verandering van jouw organisatie of team.

× Stuur een bericht