Moed om te Falen training voor het onderwijs

Ga jij voor leren met plezier? Durven jouw leerlingen ideeën te delen en alle vragen te stellen?

Na deze training kun je leerlingen helpen beter te worden in het omgaan met emoties en gevoelens waar ze ervaren te falen. Ook als het spannend lijkt durven ze hun mening te geven, zelfs als niet iedereen het daarmee eens is. 

Nieuwe ideeën, oplossingsgericht en positief denken en groei is wat je graag terug ziet in jouw school. Een cultuur waar fouten maken echt mag. Je geeft leerlingen een rugzak vol vaardigheden mee om zich staande te houden in een wereld die snel verandert. Jouw leerling kan zichzelf zijn en zet dromen om in ideeën ook als het soms anders loopt dan gedacht. Je wilt dat het verschil wordt gemaakt met durven doen, leren van elkaar, waarbij sterke punten en talenten verder worden ontwikkeld.

Deze training is ondersteunend aan (nog meer) jezelf durven zijn en dat ook laten zien. Inzicht in hoe Moed om te Falen vaardigheden bijdragen aan veiligheid en verbinding. Hoe je hiermee de omgeving kan creëren die je graag wilt en ook zorgt voor motivatie voor (persoonlijke) ontwikkeling en groei.

De wens is om een veilige omgeving te creëren waar:

  • geleerd mag worden;
  • het oké is om het even niet te weten;
  • fouten gemaakt mogen worden;
  • leren je eigen pad te bewandelen;
  • nieuwe dingen geprobeerd mogen worden;
  • het beste in jezelf naar boven gehaald kan worden;
  • je talenten durft te laten zien, niet bang zijn voor kritiek;
  • geleerd wordt van en met elkaar;
  • je je vrij voelt om je mening te kunnen geven;

Waarom Moed om te Falen training

Van nature zijn mensen nieuwsgierig. Als jong kind wil je proeven, proberen, ontdekken, iets maken, bijdragen, leren en vooral zelf doen. Dat wil je behouden voor leerlingen van alle leeftijden. Jij geniet van wat dat oplevert. Het is nodig, nieuwsgierig zijn, kunnen uitzoomen en uitdagingen anders aan durven pakken. Het goede behouden, daar nieuwe dingen aan toevoegen en eerdere ervaringen durven (los)laten. Flexibel zijn en anders durven denken zonder jezelf te verliezen en toch open staan voor de ander.

In de Moed om te Falen ervaar je dat anders reageren, proberen, vallen niet het einde is. Je leert ermee dealen dat ingesleten patronen die niet altijd ondersteunend zijn en wel zichtbaar mogen worden voor jezelf. Inzien dat die patronen misschien niet feitelijk waar zijn en de bijbehorende gevoelens er mogen zijn, maar je niet hoeven te belemmeren om nieuwe dingen te proberen. Een verandering kunnen maken naar een leer-en werkomgeving die veilig is, waar verbinding en plezier is.

Wat doen we tijdens de training

In deze training ga je vooral doen. Om faalkundiger te worden is er meer nodig dan wéten dat je een niet helpende overtuiging hebt. Je doet interactieve oefeningen waarbij speelsheid, humor en plezier ondersteunend zijn bij faalvaardiger worden. We zoeken naar de groeizone om vanuit hier inzichten te krijgen en andere strategieën te kunnen proberen.

Door de training in niet te grote groepen te doen, krijg je op een leuke en luchtige manier meer inzicht in de verschillen tussen elkaar. Je krijgt ideeën om de angst voor falen en moeten presteren anders aan te vliegen. Tools hoe je praktisch de rugzak met vaardigheden van je leerlingen kan vullen.  Je ervaart dat een andere mindset helpt om paniek op afstand te houden, prestatiedrang en de angst om te falen daardoor minder wordt.

Praktisch

De training is ontwikkeld voor het PO en VO. Geschikt voor onderwijzend en ondersteunend personeel. De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 personen. De training vindt op locatie plaats en er is een ruimte nodig zoals een klaslokaal en/of gymlokaal.

De basistraining Moed om te Falen is een training van 2 x 1,5 uur. Flexibiliteit en Gelijkwaardigheid komen tijdens deze twee trainingsmomenten aan de orde. Na de basistraining is er de mogelijkheid om met de verdiepende vervolgtraining Moed om te Falen verder te gaan.

Moed om te Falen licentie & Tijdelijk uniek aanbod

Rightinplace heeft de Moed om te Falen opleiding afgerond en is onderdeel van het netwerk: Moed om te Falen trainers in Nederland.

Rightinplace biedt de Moed om te Falen training tot de zomervakantie 2019 als pilot aan.

Dat betekent dat de training die voor 15 juni 2019 wordt aangevraagd en voor de zomer plaats vindt gratis is. Alleen de reiskosten naar de school worden in rekening gebracht. Er is wel beperkte ruimte dus meld je zo spoedig mogelijk aan om deze training op jouw school te volgen.

Aanbod vanaf augustus 2019

De introductietraining bestaat uit 2 x 1,5 uur en kost €295,= excl. btw en excl. reiskosten.

De complete Moed om te Falen training kost €1..495,= excl. btw en excl. reiskosten.

Zijn er specifieke op maat wensen, dan maak ik passend voorstel.