Rightinplace

 

Het idee voor Rightinplace ontstond in 2015. We startten met loopbaancoaching van (young) professionals en projecten van talentontwikkeling in het onderwijs en zorg. De focus van klanten lag op klachten, problemen en help me het op te lossen. 

Nu ligt het accent op inzicht in eigen identiteit, veerkracht en wat het leven betekenisvol maakt. Daarbij is voorkomen beter dan genezen en hebben we ons gespecialiseerd in de ontwikkeling en begeleiding van adolescenten, ofwel de pubers en tieners en bieden steun aan hun omgeving met De Bakbox en delen van onze kennis en praktijkervaring.

Mijn hart klopt voor het (h)erkennen en ontwikkelen van sterke kanten en talenten. Ik hoef daar bijna geen moeite voor te doen. Wat me hiertoe aanzet zijn mijn persoonlijke ervaringen. Inzicht in wat ik kan doen, door wat ik heb geleerd tijdens mijn opleiding tot toegepast psycholoog, heeft me enthousiaster gemaakt.

Als tiener kreeg ik goedbedoelde meningen en adviezen van mensen waar ik naar op keek. De meningen en adviezen over mij als persoon en de verwachtingen zijn sterk van invloed geweest op wie ik ben geworden en mijn keuzes. Zo heb ik jarenlang geloofd dat ik chaotisch was in plaats van creatief en dwars was in plaats van autonoom. Ook nam ik aan dat werken en leren op mbo niveau voor mij het hoogst haalbare was. Niks mis mee, maar wel verwarrend als je je nergens echt op je plek voelt en steeds snel bent uitgekeken op wat je doet.

Door ‘de waarheid’ van die meningen van de belangrijke mensen in mijn jeugd, nam ik de boodschappen die ik later kreeg over sterke kanten en prestaties op hbo niveau, niet aan. Het is niet alleen mijn ervaring wat me ‘aanzet’. Zelf moeder zijn en mijn werk in de (jeugd)zorg en het onderwijs leerde me dat mijn ervaring geen uitzondering op de regel was. Als moeder van (inmiddels) drie tieners maakte ik iets vergelijkbaars mee. Net weer even anders. Het ging hier over verwachtingen als: ‘jij bent slim dus moet dit kunnen’.

Iedere situatie en ontwikkeling verloopt uniek. Alles wat ik doe gaat over ieder kind en tiener zien, (bijna) niets is mij te gek en ik gun iedereen een positief, realistisch zelfbeeld. (H)erkennen van eigen sterke kanten/talenten en plezier hebben in het inzetten en ontwikkelen ervan. Dat ieder op zijn eigen tijd en manier de eigen toegevoegde waarde van wij hij/zij is leert kennen.
Toen ik, Sarina moeder van (inmiddels) drie tieners al vroeg zag dat ze op school niet helder kregen wat ze leuk vonden en wat hun talenten waren zette dat me ‘aan’. Dat moest toch anders kunnen was mijn gedachte. 

 

 

Wat ik wil bieden

Het doel  is om een positieve veilige plek te bieden aan tieners die positieve aandacht, succeservaringen en inzicht in hun talenten kunnen gebruiken. Zoals ik bovenaan deze pagina schrijf wil ik er zijn er voor alle tieners, iedereen verdient een plek om zijn waarde te ontdekken en te gaan zien. Daarom doe ik mijn best om een spaarpot te maken waardoor we ook de tieners waarbij de financiën een reden zijn om niet deel te nemen (aantoonbaar) ook deel kunnen nemen. ‘It takes a village to raise a child’, iedere tiener heeft talent en heeft een plek nodig waar die tot bloei kan komen.

Met een realistisch positief zelfbeeld kunnen tieners zichzelf motiveren en uitdagen. Het zijn de helden van de toekomst. Ik wil een plek bieden waar autonomie echt praktisch wordt. Tieners krijgen een plek en uitdaging die aansluit zodat ze succeservaringen kunnen opdoen. 

De sterke kanten benadering vanuit de positieve psychologie is mijn uitgangsput en mijn werkwijze is onderbouwd vanuit wetenschappelijk onderzoek.

Ondersteuning bij:

Talent(h)erkenning – Talentontwikkeling – Zelfstandig wonen – HSP/Hoogsensitief – Hoogbegaafdheid – Autisme – Schoolmoe – Faalangst – Studie-/ Beroepskeuze – Zingeving – Persoonlijke ontwikkeling – Sociale contacten –  Emotieregulatie –  Stress – Laag zelfbeeld – Niet goed in je vel zitten – Piekeren – Perfectionisme – Zelfzorg –

(H)erkennen van de unieke mix van talenten, sterktes en toekomstdoelen!

Opleidingen:

afronding: 2024

Moed om te Falen, Faalkundige/mindsetopleiding

 

Lidmaatschap beroepsvereniging van toegepast psychologen: NBTP

 

× Stuur een bericht