Over Sarina

 

 

Toen ik, Sarina moeder van (inmiddels) drie tieners al vroeg zag dat ze op school niet helder kregen wat ze leuk vonden en wat hun talenten waren zette dat me ‘aan’. Dat moest toch anders kunnen was mijn gedachte. 

Dat gevoel werd versterkt toen ik als HRM adviseur en talent- en loopbaancoach met (jonge) medewerkers op hbo/wo niveau werkte. Ik zag daar vaak dezelfde uitdagingen: niet weten wat talenten zijn en negatiever over zichzelf zijn dan nodig.

Werkzaam op het praktische mbo was het zelfs nog wel iets schrijnender gesteld met het zelfvertrouwen, inzicht in talenten en dromen. Het raakt me dat veel van die jongeren twijfels hadden over hun waarde en mogelijkheden. Wat je niet krijgt aangereikt of door omstandigheden niet binnen komt houdt dat beeld in stand.

Hoe anders kan het voelen en motiverend werken wanneer talenten en sterke kanten worden (h)erkend. Inmiddels weet ik ook vanuit de psychologie wat en welke positief steunende omgeving, bekrachtigingen en uitdagingen voor verschil kunnen maken in de roerige ontwikkelingsfase waar tieners zich in bevinden.

Al langer wilde ik een plek creëren waar tieners zichzelf kunnen zijn en talenten kunnen ontwikkelen. Echter ik wilde iets zonder tijdsdruk op ontwikkeling of eisen van geldverstrekkers. Toen ik met mijn man en kinderen de kans kreeg om in Zeewolde een huis te gaan bewonen die geschikt was om te realiseren wat ik graag wilde, zijn we ervoor gegaan. We bouwen aan een ondersteunende, creatieve plek voor tieners uit (de omgeving van) Zeewolde.

Ondersteuning bij:

Talent(h)erkenning – Talentontwikkeling – HSP/Hoogsensitief – Hoogbegaafdheid – Autisme – Schoolmoe – Faalangst – Studie-/ Beroepskeuze – Zingeving – Persoonlijke ontwikkeling – Sociale contacten –  Emotieregulatie –  Stress – Laag zelfbeeld – Niet goed in je vel zitten – Piekeren – Perfectionisme – Zelfzorg –

Wat ik wil bieden

Het doel  is om een positieve veilige plek te bieden aan tieners die positieve aandacht, succeservaringen en inzicht in hun talenten kunnen gebruiken. Zoals ik bovenaan deze pagina schrijf wil ik er zijn er voor alle tieners, iedereen verdient een plek om zijn waarde te ontdekken en te gaan zien. Daarom doe ik mijn best om een spaarpot te maken waardoor we ook de tieners waarbij de financiën een reden zijn om niet deel te nemen (aantoonbaar) ook deel kunnen nemen. ‘It takes a village to raise a child’, iedere tiener heeft talent en heeft een plek nodig waar die tot bloei kan komen.

Met een realistisch positief zelfbeeld kunnen tieners zichzelf motiveren en uitdagen. Het zijn de helden van de toekomst. Ik wil een plek bieden waar autonomie echt praktisch wordt. Tieners krijgen een plek en uitdaging die aansluit zodat ze succeservaringen kunnen opdoen. 

De sterke kanten benadering vanuit de positieve psychologie is mijn uitgangsput en mijn werkwijze is onderbouwd vanuit wetenschappelijk onderzoek.

Opleidingen:

afronding: 2024

Moed om te Falen, Faalkundige/mindsetopleiding

 

Lidmaatschap beroepsvereniging van toegepast psychologen: NBTP

 

× Stuur een bericht