H4F Kom tot bloei

Het is lastig om uit de knop te komen als tot bloei komen groter is dan je zelfbeeld. Daarin is iemand zijn eigen rem. Dat wat we over onszelf geloven is de rem om te worden wie we in potentie zijn. Elke persoon is uniek, door te vergelijken met anderen komen we zelf niet tot bloei. Feedback over iets wat we niet goed kunnen of wat veel terug is gekomen in reacties op school of in functioneringsgesprekken maakt dat we eerst iets extra moeten kunnen of op een voorbeeldfiguur moeten lijken om tot bloei te komen. Tijd om dat los te laten en te ontdekken in dat wat je anders doet,  juist je kracht zit.

Tijdens je studie of als je en baan hebt wordt in (functionerings)gesprekken vaak gevraagd naar verbeterpunten. De meeste van deze gesprekken zijn gericht op prestaties, ontwikkelpunten en andere verbeterpunten. Valt het je op dat het vooral gaat over ‘zwaktes’. Er zijn vier punten die bijdragen aan ons gevoel van frustratie en stress  en ons remmen om te doen wat we kunnen en onze doelen te bereiken: 

  • Om succesvol te zijn en impact te hebben moeten we ‘normaal’ zijn. We moeten erbij horen, niet teveel opvallen. Dat betekent de ongeschreven regels volgen die voortkomen uit de cultuur en te doen zoals het hoort omdat ‘we het altijd zo doen’.
  • We denken dat we evenwichtig en goed moeten werken aan de verbetering van onze vastgestelde zwakke punten en gebreken.
  • We zijn ervan overtuigd dat we erbij kunnen horen en op onze plek zijn als we hard genoeg proberen.
  • We geloven dat we onze ‘zwaktes’ kunnen repareren met genoeg zelfdiscipline en doorzetten.

Als deze gedachten ons daadwerkelijk zouden helpen, waarom leiden ze dan vaak tot frustratie, verwarring en teleurstelling? 

Zo dat was even een stukje ‘negatieve’ psychologie.

Laten we bovenstaande punten vervangen door punten die je wel verder kunnen helpen.

  • Het is goed om ‘anders’ te zijn en er is niks mis mee om op te vallen.
  • Het is goed om je ‘zwaktes’ te laten zijn in plaats van ze te moeten repareren.

Het is best stellig neergezet, maar je hoofd mag het gaan geloven om het vervolgens te gaan geloven en ervaren. Je hoeft het leven niet te leven zoals andere mensen verwachten dat je het leeft. Dat is een onmogelijke taak. En als je doet wat de meeste mensen doen en wat anderen verwachten hoe je doet, hoe heb je dan impact? Je gaat dan hard werken om anderen te plezieren, er is sprake van weinig ontspanning en je eigen verlangens en dromen verdwijnen naar de achtergrond. Stress en energielekken zijn het resultaat.

Wat ons een ‘freak’ (anders) maakt is juist wat ons fantastisch maakt. Onze ‘zwakte‘ is onze kracht. Huh? Ja. David Randell toont aan dat in onze zwaktes corresponderende krachten verborgen zitten. Zo krijgt de opmerking dat je slordig bent of je rustiger mag zijn opeens een andere betekenis. Het tegenovergestelde van volwassen is niet onvolwassen, het is wellicht speels, of in het moment kunnen leven. Zo zijn er meer omschrijvingen mogelijk waar je veel nuance aan kan geven. Dat geeft ‘eigenaardigheden’ een heel interessante betekenis.

Opdracht

Denk na over je ‘grootste tekortkomingen’ waarvan je vaak hebt gehoord dat iemand er iets van vond. Iets wat je deed of niet deed waar iemand commentaar op had, of waar ‘iets’ van gevonden werd. Zo kan ons vertelt zijn dat we te netjes zijn of juist niet nauwkeurig genoeg, te stil of juist te aanwezig, te kritisch of juist te aardig. Misschien poppen er verbeterpunten op die je kan herinneren vanuit functioneringsgesprekken, of is er iets wat je zelf vindt dat wel beter kan, wat je graag niet zou hebben of ander gedrag zou willen laten zien? Schrijf ze op in je werkboek.

Pak vervolgens je vijf sterke kanten erbij en kijk welke sterke kant en ‘zwakte’ met elkaar te maken hebben.

Bijvoorbeeld:

Creatief, innovatief is een sterkte, deze mensen kunnen nog wel eens chaotisch zijn of niet zo goed georganiseerd. In de bijlage vind je een overzicht met voorbeelden mocht je er niet uitkomen.

Als je goed kijkt naar de uitwerking van deze oefening kan je de feedback die je regelmatig hebt gekregen misschien wel beter plaatsen, waarderen en ook bepalen op welke manier je daar vanaf nu mee om wilt gaan. Want je kan je voorstellen dat als jij creatief bent en out of te box denkt dat dat bijdraagt aan innovatie en op de juiste plek heel waarde vol is. Als je dus heel georganiseerd gaat zijn om je ‘zwaktes’ weg te werken maakt dat je waarschijnlijk minder creatief en meer georganiseerd. Als creatief zijn jou energie en een glimlacht bezorgd moet je je afvragen of dat de richting is die je op wilt.

Ben je juist een georganiseerd persoon dan word je nogal eens bestempeld als niet flexibel. Je weet precies welke regel waarvoor is, weet wat in welke map moet en hebt ze strak en duidelijk gelabeld. Zorgen dat je meer flexibel wordt, dus je ‘zwakte’ aanpakken maakt je niet direct beter in het werk wat je moet doen. Het maakt je meer als de rest en minder georganiseerd. Hoe voelt dat voor jou, wil je dat echt? 

You can’t put feathers on a dog and call it a chicken – dr. Phil McGraw –

Kortom hard werken om je zwakke kanten te veranderen maakt je meestal niet beter in je werk. Het bezorgd je meer stress, minder plezier en voldoening.

Moeten we dan alles laten voor wat het is en niet veranderen?

We zijn flexibel en kunnen veranderen, waarschijnlijk wil je ook veranderen, maar begrijp je nu dat de manier waarop je ontwikkelt bijdraagt aan succes en groei. De vraag voor jou  is wat wil jij veranderen en wat is de manier waarop het voor jou tot de gewenste resultaten leidt. Je inspanning mag gebaseerd zijn op het uitbouwen van sterke kanten waar je energie van krijgt, simpelweg omdat dat makkelijker gaat en dus meer oplevert. Hoe meer je je sterktes uitbouwt hoe meer je ook op zwakke punten ten positieve ontwikkelt. Alleen is het dan een actie vanuit intrinsieke motivatie en niet een moeten omdat een ander er iets van vindt.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan

Eens! Het niet werken aan je zwaktes zoals anderen verwachten dat je dat doet is spannend. Je kan te maken krijgen met meer weerstand, anderen kunnen nog meer (negatief) over je oordelen, misschien dreig je je baan kwijt te raken. Het is niet de bedoeling dat je er met zulke grote stappen als een olifant in een porseleinkast te werk gaat. Er zit grijs tussen zwart wit, maar je mag wel gaan nadenken over jouw grenzen, wie wil jij zijn en hoe wil je doen. Denk aan de vier. Vind je dit lastig, breng het dan in tijdens de bijeenkomst. De ondersteuning, feedback en reacties van de andere Heroes kunnen je helpen.

Niet afgewezen willen worden

De neiging om toch je zwaktes te verbeteren of je grenzen die je hebt gesteld te overschrijden heeft te maken met niet afgewezen te willen worden, omdat je anders doet of bent. Mag ik je er dan nog even aan herinneren dat de mensen met succes en invloed die mensen die zorgen voor verandering en impact hebben de mensen zijn die ‘anders’ zijn, ‘zwaktes’ hebben. Ze pasten nergens pasten en voelde zich echt wel afgewezen, emotioneel en twijfelden en twijfelen aan zichzelf.  Meestal zijn ze meer uit armoede dan uit luxe op hun eigen manier dingen gaan doen. En wat is een ‘eigen’ manier, want de norm is dat de meeste mensen afwijken van de norm. 

Slotopdracht 1e maand

Je hebt nu heel veel informatie verzameld over wat je kan. Wil je dit zichtbaar maken, kunnen gebruiken bij het solliciteren, netwerken of tijdens gesprekken op je werk dan is het belangrijk dat je in jouw eigen taal kan vertellen wat je kan. Neem bijvoorbeeld de vraag tijdens een sollicitatie wat zijn je sterke kanten of noem eens een valkuil of ontwikkelpunt. Dan wil jij gewoon ontspannen en zelfverzekerd kunnen vertellen wat dat is. Zo kan de ander beoordelen of jij past bij de organisatie of de functie. Wat ik in de praktijk veel meemaak is dat sollicitanten of medewerkers de competenties gaan benoemen die in de vacaturetekst stonden of in de functieomschrijving. Daarmee zorg je niet dat ze voor jou kiezen. We gaan er nu voor zorgen dat jij bij een volgend gesprek duidelijk in eigen woorden je sterke kanten overbrengt op de ander en hoe je ze inzet om je de functie en bijbehorende werkzaamheden zo goed mogelijk vorm te geven.

De slotopdracht van deze maand is:

  • Beschrijf in je werkboek in jouw woorden de betekenis van je sterke kanten. Leg daarbij uit hoe je ze inzet.
  • Daarna mag je opschrijven wat je doet om te zorgen dat je sterke kanten en zwakke kanten in balans blijven, zodat je er optimaal gebruik van kan maken.

× Stuur een bericht