H4F Ongeremd authentiek op het werk?

Heb je er al eens bij stil gestaan hoeveel impact jij al hebt, gewoon door wie je bent als persoon? Ik hoop dat het begint te dagen en te landen. Impact begint dus niet met iets te doen, maar met iemand te zijn. Het gaat over ontspannen jezelf zijn. Kunnen omgaan met de feedback, flaters en je omgeving. Heb je door nu je er meer bewust mee bezig bent dat je in veel gevallen geen idee hebt wat je nu hebt gedaan waardoor je wordt gewaardeerd, gezien en waarom de ander jou ziet zoals hij of zij jou ziet?

Ontspannen ongeremd authentiek

Mensen met impact zijn vooral ontspannen ongeremd authentiek. Ze hoeven niets te overdrijven, niks te bewijzen. Tegelijkertijd zijn ze doorlopend bezig met groei en ontwikkeling. Mensen die impact hebben doen wat je kan, uitdaging en de bijbehorende druk als een privilege en gebruiken hun sterke kanten ongeacht of ze weten of ze geschikt zijn om datgene te gaan doen wat ze willen realiseren. Impact kan je hebben als je dicht bij jezelf blijft en doet wat je kan, waar je in gelooft en handelt naar je normen en waarden.

Held

Als het over jezelf gaat is het misschien best lastig om een beeld te krijgen van jouw impact. Misschien helpt het om even stil te staan bij iemand die je als voorbeeld ziet. Iemand uit je familie of directe omgeving. Of iemand die je niet persoonlijk kent, maar alleen uit een film, boek of social media. Iets in zijn of haar leven inspireert je. Misschien in eerste instantie wat degene heeft bereikt, of doet, maar daar zit nog een laag onder. Ten diepste is het niet wat die persoon heeft gepresteerd, maar meer hoe. Het gaat over wie hij of zij is, de manier waarop deze persoon heeft bereikt wat hij/zij heeft bereikt, daarbij gaat het om identiteit, karakter, waarden, geloof, ambities, talenten, eigenaardigheden, competenties, toewijding waar jij misschien ook wel naar verlangt.

Wie is jouw Held? Bij de bonusoefeningen vind je hiervoor een oefening.

Als mensen/collega’s jou zien en je kan je verhaal vertellen dan inspireer je en heb je impact doordat je een voorbeeld bent. (Daarin is de juiste omgeving wel van invloed, maar dat komt in een andere module aan de orde.) Anderen sluiten bij je aan, komen in beweging, raken gemotiveerd om mee te werken aan jouw idee van ontwikkeling, verandering of product. Het leuke is dat je op dat moment dus eigenlijk nog niks hebt gedaan. Je bent jezelf en dat motiveert en inspireert. Dat is een kracht waar we vaak van wegrennen met hard werken en bewijzen en dan gefrustreerd raken dat je niet voor elkaar krijgt wat je wilt.

Privé oké, maar hoe zit dat eigenlijk op het werk, kan ik daar echt mezelf zijn of is het slim om op het werk een rol aan te nemen? 

Vaak scheiden mensen hun persoonlijke en professionele zelf. Dat is niet echt ontspannen, tenslotte ben je van binnen dezelfde persoon. Een energielek dus. Kellogg professor Maryam Kouchaki deed onderzoek en ontdekte iets bijzonders. Behalve twijfel, “ik weet niet goed meer wat mijn echte gevoelens zijn”, bleek dat mensen zelfs eerder geneigd zijn tot onethisch gedrag als ze hun persoonlijke en professionele leven scheiden. De meeste mensen worden hier niet blij van en dat doet iets met hun zelfbeeld.

Mijn eigen ervaring uit de praktijk is dat startende enthousiaste young professionals zich ten koste van zichzelf al snel aan een cultuur en de ‘zo gaat het hier nu eenmaal’ aanpassen. Ze beginnen hun baan met waardevolle dromen, komen met hele goede ideeën en alleen is omgeving en hoe deze op hun ideeën reageert zo van invloed dat ze het al snel opgeven en met de stroom mee gaan. Dat ze daarmee hun eigen energiebronnen en werkplezier om zeep helpen wordt vaak wel gemerkt, maar niet naar het gebrek aan authenticiteit en autonomie terug geleid. Er wordt dan eerder gesproken over werkdruk, niet goed functioneren, bepaalde zwaktes verbeteren etc. Daar slaan werkgevers/leidinggevenden en ook medewerkers zelf de plank mis.

Nog een onderzoek die aantoont dat jezelf zijn op je werk handig is. 

Toon Taris deed onderzoek naar authenticiteit op het werk. Authenticiteit wordt in het onderzoek van Taris en Bosch gezien als een dynamisch, werk-specifiek fenomeen dat zich het makkelijkste laat omschrijven als “het gevoel dat je jezelf bent op het werk”. Dat gevoel bestaat uit drie dimensies.

De eerste is een externe invloed en gaat over onafhankelijkheid, in hoeverre pas jij je aan, aan de verwachtingen die anderen van je hebben?
De tweede dimensie is zelfvervreemding en gaat over het gevoel dat je niet goed weet wie je bent op het werk.
De laatste dimensie, authentiek leven, gaat over de match tussen je waarden en overtuigen (dat wat jij vindt) en je daadwerkelijke gedrag op het werk (dat wat je doet).

Uit hun onderzoek blijkt namelijk dat mensen die zich meer authentiek voelen op het werk zich ook meer bevlogenheid en minder werkdruk ervaren, ze zijn meer tevreden met hun werk, vinden dat ze beter presenteren en zijn minder snel geneigd om te vertrekken. Ook het omgekeerde is waar, wanneer mensen zich dus níet niet authentiek voelen op het werk leidt dit tot negatieve organisatie-uitkomsten.

De eerste onderzoeken wijzen erop dat authenticiteit op het werk géén relatie heeft met de ervaren belasting op het werk, maar alles te maken heeft met de hulpbronnen die er vanuit de organisatie geboden worden zoals autonomie, het kunnen inzetten en ontwikkelen van competenties door opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en steun van leidinggevende en collega’s. Daar hebben we het dus ook weer over de omgeving waar je werkt, die in een latere les nog terug komt.

Reflectievragen

  • Een vraag aan jou, durf jij je echte ik te laten zien?
  • Waarom wel niet?
  • Ongeremd authentiek ofwel jezelf zijn kan dat op je werk?

× Stuur een bericht