Veerkracht: Toelaten

Toelaten is belangrijk om het patroon van het vermijden van negatieve emoties en je niet bloot te willen stellen aan dit gevoel, te doorbreken. Wanneer je iets naars meemaakt of een rotgevoel hebt, probeer je dit vaak te verdringen. De bedoeling van toelaten is dan ook dat je contact maakt met álle gewaarwordingen in je lichaam, zowel de prettige als onprettige gewaarwordingen. Wanneer jouw gevoelens er mogen zijn van jou, hoef je ze immers ook niet langer te verbergen voor anderen. Alles is dan welkom.

Het herkennen en erkennen van wat er bij jou gebeurt, speelt en wat je voelt is in eerste instantie aan jezelf. Daarna is het ook aan anderen, het is van belang om je emoties te uiten en ze niet achter een masker te blijven verstoppen. De onmisbare basis hiervoor is dat je je eigen behoeften –die schuilgaan achter de emotie- goed te leren kennen, zodat je ze naar anderen kunt verwoorden.

Onder de afbeelding vind je een oefening om je emoties meer toe te kunnen laten.

Oefening: emoties gedurende de dag

Een dagboek bijhouden helpt je om inzichtelijk te krijgen welke emoties er nu spelen in je leven. In ons hoofd denken we het vaak te weten, maar het uitschrijven helpt om bewuster te worden en het zal je regelmatig verrassen. Een schriftje hiervoor hebben is handig (of je voegt een paar pagina’s aan je werkmap toen. Aan het einde van de dag kan je in je schrift of in je map per uur je emotionele staat omschrijven of meerdere keren per dag als jij dat fijner vindt. Je kan ook elk uur even een reminder instellen voor jezelf en je dan af vragen hoe je je voelt en dit dan op te schrijven. Gebruik eventueel de gevoelskaart hieronder om gevoelens te kunnen omschrijven en er woorden aan te kunnen geven. Daarnaast mag je de intensiteit aangeven (1-10).

Je kan ook je telefoon hiervoor gebruiken er zijn een aantal apps die nuttig kunnen werken op het vlak van zelfhulp. Moodtrackers en apps die helpen bij optimisme. Vaak wel in het Engels waardoor vertalingen of het makkelijk onder woorden brengen/duiden van emoties iets lastiger is.

HoofdemotiesSecundaire emoties
Gekwetst, teleurstelling, afgewezen, liefdesverdrietOnderdrukte emoties, nervositiet, niet toegeven aan emoties, ontkenning, liefdesverdriet, kwetsbaarheid, misbruikt, gebruikt, geen vertrouwen, afwijzing, vernederd, zich niet durven geven, overoptimisme, oppervlakkigheid, gebrek aan diepte, overgelukkig, lachen om pijn te verbergen, teveel praten om emoties te verbergen, niet eerlijk tegen jezelf/anderen.
Kwetsbaar, verloren, onzekerOvergevoelig, in de steek gelaten, verlaten, onderdrukte liefde, schaamte, onbeantwoorde liefde, apathie, schuldgevoelens, niet assertief, timide.
ZwaarmoedigInstabiel, verward, achterdocht, eenzaam, wantrouwen, onrust, hopeloos, wanhoop, verdriet, radeloos, paranoia, wisselende emoties, besluiteloos, onmacht, waardeloos, hulpeloos.
Onderdrukte emotiesUitgeput, apathisch, geen lust, seksuele onvrede, geen bevrediging, niet kunnen genieten, niet durven voelen, spijt, berouw, gebruikt gevoel, misbruikt, vernederd, gekleineerd, schaamte, voor schut gezet.
Gebrek aan zelfvertrouwenNiet voor zichzelf opkomen, timide, onmacht, gebrek aan assertiviteit, afhankelijk van anderen, onzekerheid, hopeloos gevoel, geen controle over leven, bezorgd, wantrouwen, angst voor de toekomst.
OverbezorgdAfkeer, obsessie, egoïstisch, nerveus, te veel focus op zichzelf, mensen zijn niet te vertrouwen, teleurstelling, hebzucht, onvrede, bang tekort te komen, afschuw, bang voor de toekomst.
VerdrietTrots, niet kunnen toegeven aan schuld, bedroefd, depressie, verlies, rouw, verlangen, moeilijk denken, obsessie, rigiditeit, minachting, verlies geloof of vertrouwen, hoogmoed, onverdraaglijk.
Dogmatisch, rigiditeitInflexibel, huilen, defensief, vasthouden, regels, geordend, perfectionist, schuldgevoelens.
AngstBang, onzeker, weinig vertrouwen, achterdocht, gebruikt, misbruikt.
BesluiteloosOnmacht, willoos, kan niet beslissen, inefficiënt, wisselend, niet zeker, radeloos, ongeduld, bang anderen te kwetsen.
BoosheidTeleurstelling, frustratie, depressie, opgekropte emoties, kwaadheid, woede, razernij, wrok, jaloers, gespannen, pissig, razend, onmacht, afgewezen, onderdrukte boosheid, ergernis.
VerbitteringBeschuldigen, slachtoffer, ontkenning schuld, besluiteloos, schaamte, schuld, zwartgallig, niet kunnen vergeven, onredelijk, prikkelbaar, agressie, niet kunnen loslaten, misbruikt, gebruikt.

Dagboek

Emoties dag 1:

OchtendMiddagAvond

Emoties dag 2:

OchtendMiddagAvond

Emoties dag 3:

OchtendMiddagAvond

Etc.

× Stuur een bericht