Uitbouwen van sterke kanten

Hieronder vind je een ideëen voor het versterken van of het werken met elk van de 24 karaktersterktes. Dit is slechts een klein overzicht van strategieën, uit het boek ‘Character Strengths Interventions: A Field Guide for Practitioners’ van Ryan M. Niemiec

Creativiteit:

In de praktijk brengen van afwijkend denken is een van de belangrijkste, op onderzoek gebaseerde, interventies om creativiteit te versterken. Als zich een probleem voordoet is het beter om te brainstormen over meerdere alternatieven dan om slechts met één oplossing te komen.

Nieuwsgierigheid:

Nieuwsgierigheid kan worden opgebouwd door bewust aandacht te besteden aan dingen, dingen in hun dagelijkse omgeving in de gaten te houden die vooraf niet werden opgemerkt of aspecten van bekenden die onopgemerkt zijn gebleven. De sleutel is om te stimuleren om ‘actief nieuwsgierig’ te zijn, vragen te stellen en telkens nieuwe, kleine ontdekkingen te doen. Een formelere benadering is om een individu drie nieuwe kenmerken te laten benoemen van iedere activiteit die men onderneemt.

Oordeelsvorming/Kritisch denken / Ruimdenkendheid:

Zoeken naar en overwegen van andere standpunten is de hoeksteen van ruimdenkendheid. Als iemand een discussie voert met een persoon met een tegenovergesteld standpunt, kies je voor een benadering waarbij men tenminste één verduidelijkende vraag stelt. De benadering moet er een zijn die betrekking heeft op ‘het verzamelen van informatie’ en niet op ‘het evalueren van informatie.’

Leergierigheid:

Om leergierigheid te bevorderen is het belangrijk om te identificeren waar de hoogste interesses in het leren naar uit gaan en van daaruit te werken aan het ontdekken van de beste manieren om over dat onderwerp te leren; of het nu is via zelfinitiatief, door te lezen, te zoeken op internet, door een cursus, via praktische ervaringen, intercollegiale leergroepen of door te kijken naar video’s of documentaires. Streef naar het kweken van interesse door systematisch diep in de stof te duiken.

Perspectief:

Een interventie waarvan bekend is dat hij aan wijsheid gerelateerde kennis kan vergroten is om zich voor te stellen dat men een gesprek heeft met een wijs persoon over een probleem. Haal de hele dialoog voor de geest in termen van gestelde vragen, gegeven antwoorden, de nuances van de discussie en elk advies dat zou worden aangeboden.

Moed /Dapperheid:

Onderzoek wijst uit dat een van de meest gebruikelijke manieren waarop mensen hun dapperheid kunnen vergroten, is om zich te richten op het resultaat van hun moedige actie. Met andere woorden, concentreren op de voordelige uitkomst van een moedige actie in plaats van op angsten kan de kans op het vertonen van moedig gedrag vergroten.

Doorzettingsvermogen/ Volhardendheid

Herformuleren van tegenslagen of mislukkingen als leermogelijkheden en ideeën om te groeien kan de sterkte ‘doorzettingsvermogen’ versterken. Tegenslagen kunnen worden gezien als verstrekkers van nuttige informatie zo dat het individu obstakels kan overwinnen, minder geneigd is om ‘op te geven’ en te volharden in het behalen van de doelstelling.

Oprechtheid / Eerlijkheid / Redelijkheid

Erken de mate waarin het individu zijn eigen meningen, gevoelens en gedragingen aanpast of wijzigt, gebaseerd op wat ze denken dat de verwachtingen van andere mensen zijn. Werk aan het ontwikkelen van relaties waarin ze authentiek kunnen zijn.

Levenslust/enthousiasme:

Opbouwen van levenslust omvat het vermeerderen van energie. Zoek naar manieren om dagelijkse beweging, oefening of activiteiten om aan deel te nemen te vergroten, ondertussen in het oog houdend wat beheersbaar is met betrekking tot de status van iemands fysieke gezondheid. Het dragen van een stappenteller is één manier om activiteiten te meten en voor zelfmotivering in het verhogen van het activiteitenniveau. De eerste stap is om een goed beeld te krijgen van het gemiddeld aantal stappen dat dagelijks wordt genomen en vandaar uit langzaam te werken aan een geleidelijke toename per week.

Liefde:

Liefdevolle meditatie is een effectieve manier om de sterkte ‘liefde’ te ervaren en te versterken. Deze vorm van meditatie voorziet in een manier om bewust iemands innerlijke bronnen van liefde aan te boren door beeldvorming en bevestigende verklaringen van iemands vermogen tot liefde en van de kracht en gunstige effecten van liefde in de wereld. Er zijn boeken en Cd’s die een individu door deze meditatieve praktijken heen kunnen leiden.

Vriendelijkheid:

Uit sommige onderzoeken kan worden opgetekend dat het gunstig is om verschillende willekeurige daden van vriendelijkheid allemaal op één dag uit te oefenen. Zoek naar mogelijkheden om willekeurige vormen van vriendelijkheid uit te voeren en bedenk hoe je een plan zou kunnen opzetten om variatie aan te brengen in het soort vriendelijkheden dat iedere week wordt gepleegd.

Sociale Intelligentie:

Sociale intelligentie kan worden gecultiveerd door het oefenen van aandacht en opmerkzaamheid, het verhogen van de bewustwording van de gedachten en gevoelens van zichzelf en van anderen. Nadat men zich bewust wordt van een emotie, is de volgende stap om het een plaats te geven en, in voorkomende gevallen, tot uitdrukking te brengen naar een ander. Het kan zinvol zijn om te bedenken welke impact dit kan hebben op de sociale context.

Teamwerk & Loyaliteit

Om een beter teamlid te worden, is het belangrijk om positieve emoties (bv. dankbaarheid, vreugde, humor, hoop) op te merken en tot uitdrukking te brengen. Aanvullend is het belangrijk om een ruimdenkende en nieuwsgierige houding aan te nemen in het begrijpen van standpunten van anderen in tegenstelling tot het alleen maar bepleiten van zijn eigen standpunt.

Rechtvaardigheid / Eerlijkheid / Redelijkheid:

Zich een voorstelling maken van de ervaringen en het waarderen van de verschillen in anderen kan de sterkte ‘redelijkheid’ versterken. Perspectief kiezen, cultureel bewustzijn, trainingen om begrip te kweken voor elkaar en rollenspelen zijn manieren om een meer ‘anders gericht’ perspectief te ontwikkelen, in het bijzonder als men zich tegenover complexe morele dilemma’s ziet geplaatst.

Leiderschap:

Afgezien van het goed gebruik kunnen maken van iemands sterktes, vereist leiderschap hoogontwikkelde organisatorische vaardigheden. Dit vereist planning en het stellen van doelen. Bedenk ideeën en mogelijkheden waarin het individu kan oefenen in het nemen van een leidersrol in activiteiten, groepen of organisaties, zelfs als de taak klein en onbelangrijk lijkt.

Vergevingsgezindheid/Barmhartigheid:

Er zijn veel manieren om vergeving te versterken. Wat hier volgt is een voorbeeld van een proces in vijf stappen:

Roep als eerste de pijn op. Empathiseer zo goed mogelijk en bekijk dan de situatie vanuit het standpunt van de andere persoon. Bedenk dat vergeving een daad van altruïsme is door de dankbaarheid op te roepen, die wordt gevoeld als men vergeving krijgt; verplicht je tot vergeving op de lange termijn. Houd tot slot vast aan vergeving. Vergeving is een proces dat tijd nodig heeft en moet worden herhaald en geoefend.

Bescheidenheid/Nederigheid:

Een interventie die experts aanbevelen is om te zoeken naar modelvoorbeelden van bescheidenheid/ nederigheid bij familie, vrienden, traditionele filosofische kennis, films of spirituele lezingen. Vervolgens creëer je een ‘Zaal van Nederigheid’, zijnde een opsomming van alle bevindingen en je bespreekt hoe je alles wat je hebt geleerd, kunt toepassen in het dagelijks leven.

Bedachtzaamheid:

Oefen het toepassen van een kosten/batenanalyse bij problemen. Noteer de kosten/baten van het uitvoeren van een bepaalde actie en de kosten/baten van het niet uitvoeren van die actie (resulterend in vier kwadranten).

Zelfregulatie:

Onderzoek heeft aangetoond dat de beste manier om deze karaktersterkte op te bouwen, is om op regelmatige basis op enkele vlakken discipline te betrachten. Zelfcontrole is één traject. Bedenk gedrag dat men wil veranderen (bv. gezonder eten, meer sporten, beter met geld om gaan) en begin dit zo eerlijk mogelijk en gedetailleerd bij te houden (bv. bijhouden van een eetdagboek of een bewegingslogboek). Ga verder door nauwkeurig het gedrag te controleren, terwijl je langzaam wijzigingen aanbrengt.

Waardering van Schoonheid & Excellentie:

Onderzoek heeft uitgewezen dat het bijhouden van een schoonheidslogboek de betrokkenheid met de schoonheid rondom van een individu kan verhogen. De sleutel is het verhogen van iemands bewustzijn. Bij het zien of voelen van iets moois, of het nu uit de natuur is, door mensen gemaakt (bv. kunst) of deugdzaam gedrag van anderen (met andere woorden morele schoonheid), kan het opschrijven van gedachten en gevoelens in een boek of schrift de bewustwording vergroten en de belevenis verdiepen.

Dankbaarheid:

Zijn zegeningen tellen is een van de meest onderzochte interventies om dankbaarheid te versterken. Dit houdt in het reflecteren op zijn dag en het bijhouden van de goede dingen die gedurende die dag zijn gebeurd. De manier van benaderen is meestal om drie van die goede dingen op te schrijven die zijn voorgekomen, waarom men daar dankbaar voor is en welke rol ze spelen in de ervaring.

Hoop:

Een op onderzoek gebaseerde strategie waarvan is aangetoond dat hij hoop kan versterken is de – ‘best mogelijke zelf’ oefening. Neem even de tijd om je een toekomst voor te stellen waarin je het beste van jezelf naar boven haalt en waarin alles gebeurd zoals jij het wenst. Dit moet gevisualiseerd worden op een plezierige en realistische manier. Vervolgens bedenk je de bijbehorende karaktersterktes die nodig zijn om dat beeld werkelijkheid te maken.

Humor:

Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat het bijhouden van humoristische en grappige dingen zoals die iedere dag voorkomen, een manier is om deze sterkte te versterken. Het opschrijven van drie grappige dingen die in de loop van de dag zijn gebeurd, kan bijdragen tot het uitbouwen van bewustwording en het verhogen van het gebruik van humor.

Spiritualiteit/Religiositeit:

Bedenk wie ‘een wijs, spiritueel rolmodel’ zou kunnen zijn. Onderzoekers omschrijven dit als het kiezen van een aanpak van ‘observationeel spiritueel leren’ Het model kan iemand zijn uit een boek of film, iemand in de openbaarheid of een persoon in iemands leven. Denk na over hoe deze persoon zijn leven heeft geleid op een manier, gedreven door spiritualiteit en op een zinvolle wijze.

× Stuur een bericht