Heroes4 Future

De plek voor creatieve ontwikkeling

Is uw kind tussen de 10 en 20 jaar? Is motivatie voor school lastig, weet het niet goed wat hij of zij leuk vindt? Zijn er in het verleden situaties geweest waardoor het zelfvertrouwen in eigen mogelijkheden en talenten een deuk heeft opgelopen? Bij Rightinplace is er ruimte voor de ontwikkeling van (ongekend) creatief talent, zelfvertrouwen en motivatie. 

Wat we doen

Door (eerdere) ervaringen kunnen  tieners het lastig vinden om woorden te geven aan behoeftes en gevoelens. Ze ervaren stress en ze vluchten, vechten, bevriezen of passen zich aan. Dat kan zich uiten in gedrag dat de omgeving als negatief beoordeeld. De mensen die in de nabije omgeving zijn hierdoor geraakt. Er wordt zoveel anders gegund aan iemand. Iemand zien stoeien en worstelen hiermee is moeilijk.

Meestal is er al veel geprobeerd, gesprekken, belonen bestraffen maar heeft dit nog onvoldoende effect. Vaak is er sprake van (sommige) van onderstaande punten:

  • eenzame gevoelens, nergens bij horen en terug trekken achter een beeldscherm.
  • piekeren, steeds stiller worden, minder doen of juist overschreeuwen dat het allemaal wel lukt en goed is en niet kunnen uiten wat er echt is.
  • demotivatie, zeggen dat het goed komt, maar door de bomen het bos niet meer zien. Minder presteren dan zou kunnen. Het uit zich in gedrag als vermijden, liegen en steeds minder gaan doen. 
  • een extreem hoge lat en teleurgesteld zijn dat (anderen) het (steeds) niet lukt om wat is bedacht/ het perfecte plaatje zo te realiseren. Gedrag uit zich in geen nieuwe dingen aangaan en angst om te falen.
  • kritisch en/of negatief spreken en denken over zichzelf als niet kunnen en niet (meer) goede zien in zichzelf en geen toekomstdoel kunnen bedenken of er niet over willen denken.
  • gevoelig voor prikkels, onrecht, moeite met (echt)scheiding, onrecht in de nabije omgeving of in de wereld.

Dat vraagt om een andere aanpak. Samen werken we op een ontspannen, luchtige manier aan positievere ervaringen en vooruitgang.

 

Informatie Voor ouders

Voor wie
Creatieve sensitieve denkers en doeners, verwerken informatie anders. Ze denken, zien en voelen anders dan de meeste mensen in hun omgeving. Dat maakt het moeilijker om een passende plek te vinden qua opleiding en/of een idee te hebben en doel te krijgen voor een passende opleiding richting (toekomstig) werk. Er is een groter risico dat deze jongeren hun talenten en kwaliteiten verspillen aan ‘opgelegde en geadviseerde’ taken en ideeën van anderen. 

Missie
Iedere deelnemer voelt zich gezien en gewaardeerd en kan (steeds meer) zichzelf zijn en eigen kwaliteiten zien en gebruiken ter ondersteuning van eigen doelen.

Visie
Door te werken aan en vanuit verbinding, positieve ervaringen en opbrengsten benoemen gaan jongeren zelf zien wat hun kwaliteiten, talenten, wensen en doelen zijn.

Begeleiding
De begeleiding staat naast de deelnemers en heeft respect voor de behoefte aan autonomie. De begeleiding is ondersteunend bij het (leren) omgaan met de verantwoordelijkheid die past bij autonoom zijn, prettige en onprettige emoties en stimuleert zelfredzaamheid afgestemd op de omgeving. 

Psycho-educatie
De begeleiding door een toegepast psycholoog betekent in de praktijk dat deelnemers, waar het op zijn plaats is, psycho- educatie krijgen. Geen theoretische boeken of lessen. Uitleg vindt plaats aan de hand van praktijkvoorbeelden en situaties over het hoe het wat over motivatie, emoties, zelfvertrouwen, groepsdruk en samenwerken. De ontwikkeling van executieve functies, omgaan met emoties en positief gedrag gebeurt ook aan de hand van praktijkvoorbeelden, spiegelen en stellen van vragen. We sluiten aan bij hun manier van (top-down) leren.  

Imagination – Design Thinking – Innovation
Verbeelden, ontwerp gericht onderzoek zoals design thinking en creatieve vernieuwing creëren zijn de pijlers van Heroes4Future. Deze manier van werken is geen vast gegeven, maar helpt bij structuur aanbrengen in de veelheid aan gedachten, taakinitiatie en begrijpen hoe anderen mee te krijgen en samen te werken om van een idee naar een oplossing, verbetering of nieuw product te komen.

Wetenschappelijke onderbouwing werkwijze
De theoretische basis onder de begeleiding en het aanbod is gebaseerd op de positieve psychologie, polyvagaal theorie (trauma en veiligheid), deep level learning, sterke kanten benadering en playfulness.

Praktische aanpak
De sociale-, ontwikkelings-, neuro- en positieve psychologie en de praktijk geven het inzicht dat door te doen en te coachen op reacties tijdens activiteiten of zichtbaar gedrag te benoemen, te onderzoeken en waar gewenst te werken aan de gewenste verandering er een duurzame oplossing en/of verandering tot stand kan komen.

(Onder)presteren
Niet goed kunnen concentreren, demotivatie en behalen van lage cijfers ondanks de cognitieve capaciteiten is deels te verklaren door niet uitgedaagd en begrepen te worden door leeftijdsgenoten en/of docenten. De meeste deelnemers willen het waarom en nut van iets weten en nemen niet klakkeloos informatie van anderen aan. Vragen stellen en op zoek gaan naar de antwoorden wordt daarom bij Heroes4Future gewaardeerd en gestimuleerd. Het zet deelnemers ‘aan’ en daagt ze uit. We sluiten hier verder bij aan door rekening te houden met top down leren doordat vanuit verbeelden eerst het grotere plaatje helder kan worden. De volgende stap om met een ontwerpmethode als design thinking het grote idee op te splitsen. Dit helpt deelnemers bij de verdere ontwikkeling van vaardigheden en ze zichtbaar te maken. 

Sociale contacten
Sociale ontwikkeling is in deze leeftijdsfase belangrijk. Het ontbreken van leeftijdsgenoten die ongeveer een gelijke aanpak of denkwijze hebben in de groep van medeklasgenoten heeft daarom ook effect op de ontwikkeling en gedrag. Er kan een overtuiging ontstaan dat de meerderheid in de groep het waarschijnlijk goed kan en beter is en het eigen zelfbeeld is niet meer realistisch door de overtuiging dat de ‘anderen’ het beter weten en kunnen.  De creatief (hoogbegaafde, – sensitieve) denker gaat zich ‘dom’ voelen. Door in contact te komen met leeftijdsgenoten met een soortgelijke denk en werkwijze is dit ondersteunend aan de ontwikkeling.

Specialistische kennis en labels
Er is specialistische kennis van hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid en AD(H)D. Echter benoemen we dit niet omdat dit iemand in een hokje stopt waar het zich wellicht naar gaat gedragen en de gewenste ontwikkeling belemmerd. Het gaat erom dat de tiener voor zichzelf helder krijgt hoe het functioneert en waar dat in de toekomst bij zou passen.

Prijzen

Is er sprake van uitval op school, of kan uw kind nog niet alleen thuis zijn na school en is de bso niet passend. Of is er behoefte aan uitbreiding van de uren zoals hieronder aangegeven? Dit is bespreekbaar en ook vergoed worden vanuit PGB. Over op maatwerk kunnen afspraken gemaakt worden.

Bij aanvang starten we het liefst met een strippenkaart. Maar er kan in het begin ook per activiteit betaald worden. Vervolgens is het mogelijk om voor een lidmaatschap te kiezen.

Er wordt gewerkt in een groep van maximaal 6 tieners tegelijk. De prijzen zijn all inclusief tenzij anders vermeld op de website. Aanmelden kan onderaan deze pagina. 

Zorg ervoor dat je jezelf niet gaat zien door de ogen van een ander die je niet waardeert of je ongekende talenten niet kan herkennen. Kom je waarde leren, ontdek je talenten en leer erop te vertrouwen, zelfs als een ander het niet ziet.

Meer weten of aanmelden
Come Say Hello!

Laat je gegevens achter als je meer informatie wil of lid wilt worden. Je gegevens worden alleen gebruikt om de juiste informatie te geven of contact met je op te nemen over je inschrijving.

× Stuur een bericht