De professionals met wie ik werk

Klik hier als je werkgever bent

 

Ze vragen zich af welk werk echt bij ze past en kennen het gevoel van ‘is dit nu alles’? Het dagelijks leven, gezin, werkplek, wat anderen vinden heeft hun daadwerkelijke verlangens doen vervagen. En toch gloeit er nog iets van binnen wat oproept om opgestookt te worden en het anders te gaan doen.

 

Hun werk nemen ze serieus. Ze hebben iets idealistisch, wat ze doen is bij voorkeur zinvol. Daarom doen ze het graag net anders, niet om zelf op te vallen, maar doordat ze geloven dat het het bedrijf of zelfs de wereld ten goede komt.

 

Ze zoeken naar de ruimte van mogelijkheden, willen nieuwe dingen realiseren, maar vinden dat tegelijk ook spannend, omdat ze vaak streven naar het hoogst haalbare en niet weten of dat haalbaar is.

 

Gemene deler is dat ze vaak brede interesses hebben, veel leuk vinden en origineel zijn. Als je vraagt wat ze echt leuk vinden, of waar ze interesse in hebben blijft het even stil.  Er wordt eerst nagedacht over wat ze het beste kunnen kiezen en vertellen. 

 

Het zijn medewerkers die vaak al snel zien wat er beter kan, maar worden daar niet altijd om gewaardeerd worden als ze dit delen en raken daardoor minder betrokken en enthousiast over hun werk.

 

Naar de kenmerken van hoogsensitiviteit, begaafdheid of hooggevoeligheid, hebben ze weleens gekeken, omdat ze zich soms anders voelen. Echter is dat bijzaak voor ze. Een stempel, of hokje om in te passen is niet nodig, hun eigen gebruiksaanwijzing willen ze wel graag kennen.

 

Ze willen een stap vooruit doen, hun fijne kamertje waar de ideeën opborrelen  uitkomen, de stok achter de deur vinden om ook écht te gaan doen.  Routine houden ze niet zo van en standaard checklisten afwerken laten ze graag aan anderen over.

 

Creëren gaat zo vanzelf, dat ze zichzelf vaak niet creatief noemen, omdat het iets is wat vanzelf gaat. Het zijn popcornmachines met ideëen en oplossingen. Tegelijk zijn ze praktisch en willen ze graag actie en stappen vooruit zetten.

 

Ontwikkelen staat in hun top drie, net als dat ze intens kunnen genieten van kleine dingen en graag in verbinding met andere mensen zijn. Daarom zijn ze zorgzaam en betrokken, maar vinden het ook heerlijk om alleen te zijn.

 

De combinatie van hun eigenschappen maakt dat ze lichtelijk rebels zijn. Ze willen ontdekken en op avontuur, van nature enthousiast en kunnen om zichzelf lachen.

U

Welk werk past bij mij?

Ze willen energiek, met een big smile en zinvol werk geld kunnen verdienen.

Zich als en vis in het water thuis willen voelen op hun werk. Er is een verlangen naar werk wat ze leuk vinden en waar gedaan kan worden wat ze goed kunnen. Alleen twijfelen ze of dat wel bestaat. Eigenlijk denken ze dat ze daar hun geld niet mee kunnen verdienen, omdat dat te makkelijk is. Ze hebben vaak al op verschillende plekken gewerkt en komen toch telkens in soortgelijke situaties terecht waar ze al een aantal keer hun neus hebben gestoten.  Totdat ze zien wat ze al die tijd écht hadden willen doen.

Hoe kan ik zelfverzekerd mijn kwaliteiten inzetten?

Geen vriendelijke glimlach, aanpassen en klein houden. De knop mag open springen en tot bloei komen. Dat wordt tegelijk  ook spannend gevonden. Zichtbaar worden betekent gezien worden en geraakt kunnen worden.  Aan de andere kant zit het verlangen naar er mogen zijn en een waardevolle bijdrage leveren. De niet goed genoeg broek die comfortabel zit aan de wilgen willen hangen. Door te gaan zien dat juist wat vanzelfsprekend wordt gevonden groots en uniek is groeit zelfverzekerdheid.  Kwaliteiten worden zichtbaar en leuk werk komt de goede richting op.

\

Hoe krijg ik focus en energie?

Nieuw is leuk! Mijn klanten hebben een brede interesse en vinden heel veel leuk. Ze hebben een popcornhoofd waar ideeën en oplossingen met regelmaat uit ploppen. Heel handig, maar ook lastig om te kiezen. lastig om uit te leggen wat ze nu bedoelen. Woorden te geven aan waar ze heen willen is uitdagend en uitleggen welk werk nu bij hen past en op welke plek ze met veel plezier kunnen werken  lukt niet altijd. Kiezen is ook wel weer spannend uit angst dat het saai kan worden. Anders dan van hot naar her schieten mag nu wel.

Hoe kom ik in beweging en ga ik doen?

Vaak lijkt het anderen als vanzelf te gaan. Ze brengen iets in, solliciteren op een functie en het lukt ze. Mijn klanten willen graag dat wat zij zien, oplossingen die ze hebben ook gebruikt worden. Het is alleen niet altijd duidelijk hoe ze dat kunnen doen. Ze hebben vaak al eerder coaching, extern advies gehad of zich erin verdiept. Toch blijft het vaak bij het bedenken hoe het was. Zij het omdat het wellicht echt kan lukken en de gevolgen niet zijn te overzien of doordat eerdere pogingen  niet het gewenste resultaat hadden. Zo blijven plannen en ideeën bedenksels die op een zolderkamer of onder het dekbed het verschil lijken te maken. Mijn klanten willen die stip aan de horizon gaan zetten en er ook naar toe bewegen. De stok achter de deur hebben dat zorgt dat ze ook echt gaan doen, want de uitvoering na het idee of het weten wat anders kan om anderen net zo enthousiast te krijgen dat lukt nog niet.

Optimaal gebruik maken van het werkkapitaal door te investeren in inzetbaarheid

Werkgevers waar Rightinplace mee werkt

Ze zijn open en transparant, hebben hun eigen originele manier van werken, doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. Zo willen ze ook omgaan met het inzetten van hun personeel, maar wel zorgen dat ze binnen de wettelijke lijnen blijven opereren. Ze willen geen uren uitzoeken en zich afvragen of ze niet iets vergeten. Daar maken ze gebruik van mijn advies en ondersteuning. 

Ik word werkgever

Ik word werkgever, waar moet ik aan voldoen? Wat moet ik allemaal regelen en kan jij voor mij uitzoeken hoe het zit met arbeidsvoorwaarden, een contract maken, zodat ik straks niet voor verrassingen kom te staan.

Ik ben werkgever en heb een (ontwikkelings)vraag

Mijn klanten hebben vaak een tien tot honderd medewerkers in dienst en geen eigen personeelsadvieslijn. Ze hebben hun eigen ideëen bij hoe ze hun organisatie willen ontwikkelen en hun personeel optimaal in te zetten op de juiste plek. Of het allemaal kan qua wet- en regelgeving kan en wat nodig is om niet voor verassingen komen te staan in situaties waar het soms anders loopt dan verwacht hebben ze zelf niet de expertise voor in huis. Ze willen graag dat ik hen adviseer, ondersteun bij het structuur aanbrengen om hun plannen goed uit te rollen. Er zijn bij mijn klanten vaak al verschillende ideeën over wat er nodig is om personeel optimaal in te zetten en te binden en te boeien.

Gezond en energiek werken heb je ideëen?

De werkgevers met wie ik werk zijn orgineel en willen tijdens vergaderingen, teamdagen of werken aan gezonde medewerkers ook op een orignele manier doen. Daarbij vragen ze om ideëen die leuk zijn, leerzaam en direct toepasbaar zijn in het werk.

Vragen van werkgevers

Hoe krijgen we onze medewerkers mee? We zijn snel gegroeid, veel ballen in de de lucht te houden. We zijn een organisatie die wat al door een ander is bedacht niet op dezelfde manier gaan doen, we willen het anders en beter. Er is behoefte om samen met elkaar door te groeien en vooruit te gaan, we zijn open en transparant. Toch wanneer we onze plannen delen blijkt het voor een deel van de medewerkers beangstigend te zijn en lukt het niet om ze positief in  mee te laten bewegen. Daar kunnen we wel hulp bij gebruiken, zodat we dit oplossen en de volgende keer direct soepeler kunnen laten verlopen.

Zijn er nog vragen?

× Stuur een bericht