Twintigers en Dertigers

Ze vragen zich af welk werk echt bij ze past en kennen het gevoel van ‘is dit nu alles’? Een deel van een studierichting of werk past bij ze, maar er zijn ook twijfels.

Hun tijd willen ze besteden aan iets dat zinvol is en zorgt voor echt goed (toekomstig) werk. Daarom doen ze het graag net anders, niet om zelf op te vallen, maar doordat ze geloven dat het het bedrijf of zelfs de wereld ten goede komt.

Ruimte van mogelijkheden is de kers op de appelmoes. Yes, vooruitgang en vrijheid! Tegelijk voelt dat heel spannend, worden ze geremd, omdat ze vaak streven naar het hoogst haalbare en niet weten of dat geaccepteerd wordt.

Ze vinden veel leuk en zijn leergierig. Als je vraagt wat ze echt leuk vinden, of waar ze interesse in hebben blijft het even stil. Er wordt eerst nagedacht over wat ze het beste kunnen kiezen en vertellen.

Ze zien vaak al snel wat er beter kan, maar worden daar niet altijd om gewaardeerd als ze dit delen. Ze raken daardoor minder betrokken en enthousiast over hun studie en/of werk en kunnen twijfelen over waar ze mee bezig zijn.

Het zijn snelle denkers, doordenkers en ze zijn sensitief, ze merken veranderingen in hun omgeving op. Ze verbazen zich er nog weleens over als blijkt dat andere mensen niet hetzelfde hebben

Groei is waar ze van houden, maken ze een volgende stap in hun loopbaan naar bijvoorbeeld een leidinggevende functie willen ze meer inzicht in zichzelf en hun handelen.

De combinatie van hun eigenschappen maakt dat ze lichtelijk rebels zijn. Ze pakken dingen op een manier aan die net anders is dan de meeste mensen in hun omgeving. Ze willen ontdekken en op avontuur. Ze houden van ruimte en waardering.

Young Heroes

Er wordt steeds gevraagd wat ze willen, maar ze hebben het antwoord niet. Het is niet dat ze het niet willen zeggen of expres opstandig zijn, ze weten het zelf echt niet.

Het gaat niet lekker op school, de hoge druk van verwachtingen, het moeten kunnen maakt dat het juist allemaal niet lijkt te lukken en de motivatie voor school wordt steeds minder.

De manier van denken is ‘anders’, bijvoorbeeld sneller of hebt juist even meer tijd nodig om informatie te verwerken. Juist daarin zitten talenten, maar deze zijn minder bekend en worden daardoor bestempeld als probleem, omdat op school niet voldoende bekend is hoe hiermee om te gaan.

Steeds weer is daar de aanmoediging: Zeg het maar, je weet het wel, niet zo verlegen ik weet dat je het kan’ Juist daardoor komt het antwoord niet. Het beeld in het hoofd moet nog omgezet worden naar woorden. Door de druk van moeten opschieten duurt het juist langer en lijkt het of je het niet weet, maar dat is niet waar. 

Je moet beginnen aan een opdracht, maar terwijl je leest waar het over moet gaan bedenk je al wat er nog meer allemaal mee te maken heeft. Vervolgens weet je niet meer hoe je moet beginnen. 

Steeds weer de vraag over wat je wil, je weet het echt niet wat je leuk vindt, wat je goed kan. ‘Niet goed genoeg’ is het gevoel dat steeds vaker aanwezig is. Alle suggesties van anderen zijn goed bedoelt, maar zorgen vooral voor meer stress.

Op school laten ze ander gedrag zien als thuis, wanneer hierover gesproken blijken er geen oplossingen te zijn. Niet wenselijk gedrag thuis neemt toe.

School geeft aan handelingsverlegen te zijn, de stem van de ouders wordt niet gehoord. Vooral het negatieve gedrag wordt benoemd. Het zelfvertrouwen neemt af en er wordt steeds minder gedaan. Motivatie voor school neemt steeds verder af.

 

Scholen

De eerste indruk bepaald het binden en boeien van goede docenten. De school wil zich onderscheiden met autonomie van medewerkers, het optimaal inzetten van kwaliteiten en talenten en een goede sfeer onderling.

Ze willen onderscheidend zijn door hun eigen originele manier van werken, doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. Zo willen ze ook omgaan met het inzetten van hun personeel. Daarbij zoeken ze naar onderscheidende manieren, daarom zorgen ze voor een goede start en beginnen met een origineel en passend persoonlijk inwerkprogramma dat het praktische inwerkprogramma aanvult en bijdraagt aan minder ziekteverzuim en meer werkplezier.

×

Powered by WhatsApp Chat

× Stuur een bericht