Oefening: Ik kies voor mijn talent uitwerking

Talent

Vaak denken we dat talent iets heel groots en zichtbaars is zoals bij een topvoetballer of een geweldige zanger. Mensen die dat grootste zichtbare niet bij zichzelf herkennen geven vaak aan dat ze niet goed weten wat hun talent is. En dat is niet gek. Want talent wordt zichtbaar in de activiteiten die voor jou moeiteloos gaan en je energie opleveren. Je herkent je talent niet altijd even makkelijk omdat de activiteit waar je je talent bij inzet je zo gemakkelijk afgaat. Voor jezelf vindt je je talent meestal niet zo spectaculair, waardoor je het als gewoon ervaart en het je niet zo opvalt. Wanneer je goed oplet en om je heen kijkt kan het je meer gaan opvallen. Anderen vinden dingen lastig die jij heel gewoon vindt en bij anderen zie je bijzondere dingen die jij niet kan die zij dan weer weg kunnen wuiven als niet bijzonder.

Context

Is de totale omgeving waarin iets zijn betekenis krijgt. Om je talent in te kunnen zetten en energie van te krijgen is het belangrijk dat je je talent kan ontwikkelen. Het is belangrijk om de juiste context te vinden die aansluit bij je motivatie en drijfveren.

Hefboomvaardigheden

Er zijn situaties waarin je je talenten gaat overdrijven. Bijvoorbeeld bij stress of als je onder druk staat. Wanneer je ze overdrijft kan je in de ‘problemen’ komen. Door het ontwikkelen van hefboomvaardigheden kan je meer uit je talent halen en er geen ‘last’ van hebben. Het is belangrijk om je hefboomvaardigheden te trainen omdat op het moment dat je ze het hardst nodig hebt ze minder aanwezig zijn. In de rapportage hieronder zijn ook de hefboomvaardigheden benoemt. Sommige herken je misschien al en zet je al in, bij anderen herken je misschien een ‘lastige’ situatie en is het de moeite om deze vaardigheid verder te trainen en (nog meer) eigen te maken.

Voorbeelden uit de Talententoolbox van Luc de Wulf e.a.

Aansteker:

Talent:

Ik stel me continu de vragen: ‘Hoe?’, ‘Wie?, ‘Wat?’. Ik ben een kei in het omzetten van ideeën naar actie. Als ik een goed idee krijg of hoor, weet ik meteen wat de eerste stap is. Ik houd er niet van om lang over de dingen te blijven nadenken. Hierdoor heb ik ook een activerende werking op anderen.

Context:

Je bent op je best in een omgeving waarin heel veel ideeën leven, want die ideeën geven je input om acties te bedenken. Zoek naar rollen waarin je ideeën kunt opsporen en werkbaar maken.

Werk samen met collega’s die veel inspiratie hebben, maar niet altijd weten waar te beginnen.

Hefboomvaardigheid:

Soms ga je te snel over tot actie, zonder dat je iets echt goed hebt doordacht. Neem af en toe afstand, vraag je af of een actie nuttig is en of ze je wel dichtbij het doel brengt. Het is niet altijd nodig om een interessant idee onmiddellijk in actie te brengen.

Leer prioriteiten bepalen en maak een planning om de acties op elkaar af te stemmen.

Beeldorganisator

Talent:

Als er iets georganiseerd dient te worden, ben ik er graag bij. In mijn hoofd speelt zich dan een film af over wat er op dat moment staat te gebeuren. Ik ben er ook goed in om die film helemaal waar te maken en weet precies wat me te doen staat.
Ik kan met veel dingen tegelijk rekening houden, omdat ik zo’n scherp beeld heb van waar het naar toe moet gaan.

Context:

Een context waarin je iets mag ontwerpen en uitdenken brengt in jou het beste naar boven. Zeker als jij de dingen mag maken of organiseren zoals jij ze voor ogen ziet en anderen niet voor jou bepalen hoe iets er moet uitzien. Je hebt immer de ruimte nodig om je eigen beelden te bedenken.

Hefboomvaardigheid:

Anderen zien niet altijd jouw film, leg hen uit waar je naartoe werkt en welke plaatjes daarbij horen, zeker aan anderen die mee organiseren. Soms doen zij voorstellen die niet passen in het beeld dat jij hebt. Blijf geduldig luistern: jouw beeld kan er nog veel beter door worden.

Accepteer dat je soms niet betrokken bent in iets dat georganiseerd wordt, ook al heb je zelf beelden van hoe het kan zijn. Probeer het dan los te laten.

Bewuste beweger

Talent

Ik ervaar een eenheid tussen mijn geest en lichaam en vind het geweldig om met beide bezig te zijn. Ik wil dingen waarmaken door het gebruik van mijn lichaam en het contact met producten en grondstoffen.
Ik raak graag anderen aan en gebruik veel fysiek contact.

Context:

Je haalt het meest voldoening uit een baan war het lichamelijke ook deel van uitmaakt, waarbij je veel en bewust kunt bewegen en er veel fysiek contact is. Als dat niet het geval is, kun je op zoek gaan naar activiteiten buiten het werk waar je daar actief mee bezig bent, zoals sprot, dans, massage, enz.

Hefboomvaardigheid:

Als jij te lang alleen met je hoofd bezig bent, word je daar ongelukkig van. Probeer momenten in te plannen om bewust iets met je lichaam te doen, zoals sport of een hobby met veel fysiek contact. Weet dat niet iedereen behoefte heeft aan lichamelijk contact en zoek daarin ruimte voor jezelf, zodat je de grenzen van anderen respecteert.

Bezige bij

Talent

Mijn batterijen laden op als ik met nuttige en zinvolle activiteiten bezig ben. Op het eind van de dag wil ik het gevoel hebben dat ik iets bereikt heb, anders heb ik ’s avonds een gefrustreerd gevoel. Als ik in een situatie zit waar ik niet weg kan en die me niet boeit, word ik onrustig en denk ik aan alle dingen die ik ondertussen had kunnen doen.
Als ik me ontspan, is dat een bewuste keuze en geen ingeving van het moment. Het komt er echter niet altijd van, want ik zie altijd nog werk.

Context:

Je hebt een omgeving nodig waar je het gevoel hebt dat je er zinvol werk kunt leveren, waar een gezellige drukte heerst en waar het mogelijk is om heel concreet en praktisch aan de slag te gaan.

Omgevingen waar mensen voortdurend over vage ideeën praten, zijn niks voor jou. Belangrijk is om in je werk niet teveel afhankelijk te zijn van deren, want die blokkeren je.

Hefboomvaardigheid:

Bouw rust in en breng structuur aan, want voor je het weet ga je over je grenzen. Leer afstand nemen en bekijk waar je mee bezig bent: onderzoek of het wel voldoende belangrijk is, stel prioriteiten, selecteer en plan. Besef dat het soms nuttig is om stil te staan voor je verder gaat.

Je wilt graag dat de zaken vooruitgaan, maar probeer daarbij anderen dingen niet uit handen te nemen: geef hen de ruimte om hun eigen tempo te bepalen.

Bruggenbouwer:

Talent:

Ik houd ervan om belangen van mensen met elkaar te verbinden. Van conflicten houd ik niet zo, maar als ik dan toch met een conflict geconfronteerd wordt, ga ik op zoek naar punten van overeenstemming. Zo bouw ik bruggen tussen mensen.

Als er spanningen in de lucht hangen, merk ik ze meteen op. Ik zie meteen wie het niet eens is en deze mensen krijgen meestal het grootste deel van mijn aandacht.

Context:

Je bent op je best in een omgeving waar niet teveel zwaarte hangt, want daar heb je het lastig mee. Je wilt het gevoel hebben dat er bereidheid is om naar oplossingen met een draagvlag te zoeken. Zoek naar rollen waarin het belangrijk is om met mensen rond de tafel te zitten, zo kun je verschillende perspectieven verbinden.

Hefboomvaardigheid:

Duw spanning en weerstand niet weg, maar benoem, onderzoek en vraag door als je het opmerkt. Geef jezelf de ruimte om iets te zeggen en zwijg niet, omdat je denkt dat je inbreng zal leiden tot meer spanning.

Leer te focussen op energie en medewerking en doe van daaruit een voorstel. Als je ziet dat twee mensen een woordenwisseling hebben, nodig dan ook anderen uit om hun mening te geven. Denk niet dat jij alles moet oplossen.

Buikdenker

Talent:

Ik ben een intuïtieve denker en zie snel verbanden en patronen. ‘Stel dat..’ is een vraag die mezelf vaak stel. Ik kan heel makkelijk verschillende scenario’s bedenken om van punt A naar punt B te gaan en vertrouw op mijn intuïtie om te kiezen en te selecteren.

Ik leg snel de vinger op de wonde, maar kan wat ik aanvoel niet altijd onder woorden brengen: ik voel met mijn buik aan wat er gebeurt, maar met mijn hoofd kan ik het nog niet uitleggen.

Context:

Voor jou is het belangrijk om in een omgeving te vertoeven waar je vanuit je intuïtie kunt handelen en waar je niet altijd rationeel moet aangeven waarom je iets wilt. Je moet immers de ruimte voelen om je eigen koers te bepalen, zonder dat je dat altijd moet uitleggen.

Je kunt het beste van jezelf tonen bij complexe vraagstukken die aansluiten op jouw professionaliteit.

Hefboomvaardigheid:

Doordat je inzichten zo snel komen, maak je keuzes op basis van aanvoelen en intuïtie. Som is dat niet duidelijk voor je omgeving en is het nodig hen uit te leggen waarom je een zeker richting uit wilt.

Je denkt erg proactief en ziet dingen aankomen die anderen nog niet zien. Blijf hierover communiceren, zodat je beslissingsproces transparant wordt voor je omgeving. Blijf ook luisteren naar anderen die misschien ideeën hebben die jouw intuïtie aanscherpen.

Creatieve maker

Talent:

Ik houd ervan om met mijn handen bezig te zijn en het gevoel te hebben dat ik met mijn eigen handen iets creëer. Ik geniet ervan om iets te zien groeien en haal er veel voldoening uit als het af is.

Context:

Zoek omgevingen waarin dingen maken een deel van het werk vormt en leg uit dat jij dat nodig hebt om je goed te voelen. Zoek ik je organisatie actief mensen op die ook graag dingen maken of zoek buiten het werk naar activiteiten waarin je kunt creëren.

Hefboomvaardigheid:

Spreek met jezelf al hoelang je wilt werken aan iets, want je zou je weleens kunne verliezen in een eindeloze afwerking ervan. Iets moet niet helemaal af zijn om goed te zijn. Beslis op een bepaald moment voor jezelf dat het helemaal af is. Besef dat niet iedereen dit talent heeft en durf je stoute schoenen aan te trekken om iets te maken voor iemand ook als is dit niet de gewoonte in jouw omgeving.

Doordenker

Talent:

Ik houd ervan om na te denken en luister graag naar verschillende standpunten en meningen: het helpt me om mijn eigen onderbouwd idee te vormen. Ik vind het niet makkelijk om in een gesprek snel mijn mening te verwoorden: ik heb denktijd nodig bij nieuwe dingen en blijf nadenken tot de puzzel volledig is. Dat is meestal achteraf, in de auto, onder de douche, of na een nachtje erover slapen. Maar dan mag je wel een stevige, doordachte en onderbouwde mening van mij verwachten.

Context:

Je komt tot je recht in een omgeving waar je wordt uitgedaagd om je mening te geven. Het contact met verschillende standpunten en zienswijzen voedt je. Organisaties waar telkens op één vergadering een beslissing moet vallen of waar er een hoge druk is om beslissingen te nemen, passen niet bij jou. Een organisatie waar men tijd neemt om de juiste beslissing te nemen past wel bij jou.

Hefboomvaardigheid:

Soms ben je zo in gedachten verzonken dat je anderen niet ziet of geen contact zoekt. Dat is natuurlijk niet zo: leg dat uit aan je omgeving. Zoek actief mensen op om te praten over zaken, dat zal je helpen om tot een standpunt te komen. Maak duidelijk aan je omgeving dat je soms wat bedenktijd nodig hebt voor je je mening kunt geven. Bereid een vergadering grondig voor, praat erover met anderen en vraag op voorhand materiaal op. Dan zal je op de vergadering sneller weten wat je erover wilt zeggen.

Foutenspeurneus

Talent:

Ik ben heel gevoelig voor fouten en problemen. Ik merk ze snel op. Ik vind geen rust voor ik de fouten heb rechtgezet en de problemen heb opgelost. Als iemand mij op een fout wijst, vind ik dat verschrikkelijk, zeker als dat publiekelijk gebeurt. Dan ga ik na of ik die fout wel gemaakt heb. Als dat zo is, zal ik dat wel toegeven maar zal ik er alles aan doen om het geen tweede keer te laten gebeuren. Iets is voor mij pas af als ik het gevoel heb dat he foutloos is. Ik ben een perfectionist.

Context:

Zoek een omgeving waarin er voldoende waarde wordt gehecht aan een uitstekende dienstverlening of waar de lat voor dienstverlening of werk hoog ligt. Zoek een rol waarin je zelf vat hebt op de kwaliteit van je werk. Probeer zoveel mogelijk samen te werken met collega’s die de lat hoog leggen en zien dat jij dat ook doet.
In een context waar mensen er voortdurend de kantjes aflopen, hoor jij niet thuis.

Hefboomvaardigheid:

Los geen problemen op maar bevraag hen en kom zo samen tot een oplossing. Ga niet alleen uit van je eigen oplossing, want die heb je meestal snel bedacht. Betrek voldoende en snel anderen om mee na te denken, dit kan problemen in de toekomst vermijden. Verlies geen energie met het bewijzen dat jij de fout niet hebt gemaakt, het probleem gewoon oplossen en loslaten verg minder energie.

Als problemen langer blijven hangen, leer ze dan letterlijk van je af te schrijven, dit helpt je bij het rustig worden.

Grenzenverlegger

Talent:

Ik houd ervan mijn eigen grenzen te verleggen. Ik wil winnen en de beste zijn, want zo verbeter ik mezelf. Hiervoor gebruik ik de prestaties van anderen of mezelf als referentiepunt. Als ik bijvoorbeeld ga zwemmen, tel ik de baantjes of wil ik sneller zwemmen dan de zwemmer naast mij. Als ik ga fietsen of lopen, houd ik mijn gemiddelde snelheid bij en wil ik die de volgende keer verbeteren.

Context:

Zoek een omgeving waarin je zichtbare resultaten kunt boeken en waarin er voldoende informatie aanwezig is van waaruit je kunt afleiden dat je stappen hebt gezet (omzetcijfers, verkoopcijfers, productiecijfers en noem maar op). Of kies voor een omgeving waarin je door je eigen prestaties kunt uitblinken of je als organisatie een zichtbaar verschil kunt maken.

Hefboomvaardigheid:

Het is belangrijk te beseffen dat het niet altijd nodig is om altijd je grenzen te verleggen. Durf jezelf af te vragen of het zin heeft. Je vergelijkt jezelf met anderen, maar vraag je af of deze vergelijking wel productief is. Weet dat je niet beter hoeft ze zijn dan iedereen en kies zorgvuldig je vergelijkingspunten. Om succesvol te zijn, zal je soms de successen van anderen minimaliseren. Trap niet in deze valkuil.

Groeimotor

Talent:

Ik krijg energie als ik potentieel en groei zie in anderen. Ik haal voldoening uit elke vooruitgang en elk klein stapje dat ik die andere zie zetten. Ik een gesprek probeer ik bijvoorbeeld een nieuw perspectief aan te reiken of de ander uit te dagen met nieuwe ervaringen. Ik houd ervan om anderen te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Context:

Zoek een omgeving waarin er voldoende ruimte is om met mensen of kleine teams te werken en waarin je een coachende of ondersteunende rol hebt waardoor je mensen kunt zien groeien. Dit is eveneens een omgeving waarin groei, ontwikkeling en leren een belangrijk onderdeel vormen van de cultuur en de waarden van de organisatie.

Hefboomvaardigheid:

Wees je ervan bewust dat de ontwikkeling de verantwoordelijkheid is van de persoon zelf: gras groeit niet door eraan te trekken.

Als mensen voelen dat vooral jij wilt dat ze zich ontwikkelen, kunnen ze druk voelen: zorg dat het hun initiatief blijft. Je blijft lang geloven in een mogelijke ontwikkeling en dat is goed, maar soms is er een grens. Wees je daarvan bewust. Als mensen voortdurend worstelen met hun rol, zoek je samen liever een nieuwe rol. Ook hier kun jij goed in ondersteunen.

Groepsdier

Talent:

Ik vind het fijn tot een club, groep of gemeenschap te behoren. Ik kom graag op plaatsen waar veel mensen zijn en waar ik het gevoel heb dat ik deel uitmaak van een groter geheel. Dan voel ik met goed. Ik draag ook zelf mijn steentje bij, want als je ergens bij hoort heb je niet alleen recht, maar ook plichten. Daarvoor neem ik graat mijn verantwoordelijkheid op.

Context:

Je houdt van een omgeving waar er sprake is van een groepsidentiteit en waar mensen inspanningen doen voor de gemeenschap of de community. Belangrijk is dat anderen ook jouw engagement waarderen. Zoek een omgeving waar het mogelijk is om je identiteit te laten zien en waar die identiteit er ook mag zijn zoals ze is.

Hefboomvaardigheid:

Hoewel je dat graag wilt, moet je beseffen dat je niet overal betrokken bij kunt zijn. Ook andere mensen willen misschien niet altijd overal bij betrokken zijn: leer dat te respecteren. Ergens bij horen, betekent dat je rechten hebt, maar ook plichten. Maak duidelijk dat mensen een inspanning moeten doen om erbij te horen. Je hebt de neiging om veel mensen te betrekken in iets. Ga na of dat wel altijd nodig is.

Herkauwer:

Talent:

Ik sta graag stil bij hoe dingen gelopen zijn. Ik vind het fijn om na gebeurtenissen, gesprekken of ontmoetingen even alleen te zijn, zodat ik er nog eens een nachtje over kan slapen en kan reflecteren. Als ik dan tot nieuwe inzichten kom, krijg ik veel energie. Ik ben er goed in om die inzichten te delen met anderen en hen zo te helpen om verder te gaan met hun eigen ontwikkelingsproces.

Context:

Kies voor een context waarin het reflecteren op je eigen professionele handelen naar waarde wordt geschat. Het is belangrijk dat er in je omgeving enkele mensen zijn die hier net zoals jij belang aan hechten en hierover samen met jou in gesprek willen gaan.

Hefboomvaardigheid:

Verwacht niet dat anderen even goed de dingen in zichzelf kunnen benoemen als jij of daar evenveel behoefte aan hebben.

In gesprekken met anderen, zal je vaak dingen herkennen die je zelf hebt meegemaakt. Leg die voor als hypothese, niet als een stelling of een waarheid en onderzoek ze.

Je hebt de neiging om je in sommige situaties te kwetsbaar op te stellen. Houd voor ogen dat authentiek zijn niet wil zeggen dat je alles zegt wat in je omgaat. Laat kleine storingen voor wat ze zijn en maak enkel de grote storingen bespreekbaar.

Ideeënfontein

Talent:

Ik ben goed in het verbinden van dingen die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Wat ik bedenk is niet altijd nieuw, ik combineer vooral bestaande ideeën tot iets nieuws. Tijdens brainstormsessies voel ik een eindeloze stroom van ideeën.

Context:

Je bent op je best in een omgeving waar je voortdurend gevoed wordt door nieuwe ideeën, je veel kunt brainstormen en er ruimte is om nieuwe ideeën aan te brengen. Zoek een omgeving die innovatie stimuleert.

Hefboomvaardigheid:

Leer je ideeën timen: soms is het beter je even te beheersten. Wacht tot het goede moment voor je met je idee komt, neem notities en stel vragen, zo wordt je idee waarschijnlijk nog beter. Soms kom je op ideeën waar anderen nog niet over hebben nagedacht. Neem dan de tijd om je ideeën uit te leggen, te kaderen en er context bij te geven. Veel ideeën hebben, betekent niet altijd dat je over gaat tot actie. Nodig anderen uit om je hierbij te helpen.

Jazegger

Talent:

Ik neem graag verantwoordelijkheid en ik zou het liefst tegen iedereen ja zeggen. Ik vind dat je een engagement altijd moet nakomen en ik doe alles om mijn opdracht te vervullen

Ik zeg ja tegen diegene die het me vraagt, niet zozeer tegen de taak zelf. Soms zou ik willen dat ik wat vaker nee kon zeggen. Als er iets gedaan moet worden, steek ik al snel mijn hand op. Terwijl ik me bedenk, zie ik mijn hand omhoog gaan. Als iemand me opbelt met de vraag om iets te doen, zeg ik ja. Als ik de telefoon weer neerleg, denk ik: ‘ik had moeten weigeren.

Context:

Je hebt een omgeving nodig waarin je niet teveel van anderen afhankelijk bent om resultaten te bereiken en waarin je invloed hebt op de mensen die je nodig hebt om je verplichtingen na te komen. Kies een omgeving waarin je voldoende kunt vertrouwen op mensen om je resultaten te halen. Organisaties die erover waken dat niemand over zijn grenzen gaat, zijn erg ondersteunend voor jou.

Hefboomvaardigheid:

Denk goed na of iets wel of niet je verantwoordelijkheid is en benoem dat expliciet. Zo creëer je duidelijkheid voor jezelf. Het kan helpen om niet meteen ja te zeggen, maar om even bedenktijd te vragen en dan daar na een afgesproken termijn op terug te komen.

Als je ziet dat iemand zijn of haar verantwoordelijkheid niet neemt, pak het dan niet over, maar maak het bespreekbaar. Breng voordat je het overneemt of ingrijpt voldoende geduld op om door te vragen en te onderzoeken. Als iemand verantwoordelijkheid neemt, geef die persoon dan ook de ruimte om die verantwoordelijkheid te nemen.

Kansengever:

Talent

‘Ere wie ere toekomt’ is mijn motto. Ik behandel iedereen op gelijke voet, ongeacht hun status. Hierdoor benader ik mensen altijd onbevooroordeeld. Ik vind het belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt om te tonden wat hij of zij waard is.

Context:

Zoek een omgeving met een draagvlak rond de gelijke behandeling van mensen. Dat is eveneens een plaats waar jij invloed hebt op regels, afspraken en procedures. Zo zorg je ervoor dat iedereen evenveel kansen krijgt.

Zoek organisaties die het belangrijk vinden om voor iedereen kansen te creëren en niet gehinderd worden door oordelen of vooroordelen, waardoor sommigen  minder kansen krijgen.

Hefboomvaardigheid:

Let op dat je anderen niet terecht gaat wijzen omdat zij wel oordelen. Probeer respect te hebben voor elke opinie. Dit doe je door mensen te bevragen over de achterliggende intentie van hun opinie.

Kennisspons

Talent:

Ik houd van nieuwe informatie. Niet dat ik daar altijd iets mee doe: ik ben gewoon weetgierig. Ik houd van documentaires, schuim graag het internet af, lees graag (en veel) en ontdek graag nieuwe plaatsen. Dat geeft me energie. Ik word enthousiast van interessante ontdekkingen en kan heel lang mijn aandacht vasthouden bij nieuwe informatie. Ik lees graag voor het slapen gaan, omdat ik daar rustig van word.

Context:

Zoek een omgeving waarin dossierkennis opbouwen belangrijk is en waar je het verschil kunt maken door de kennis die je hebt opgebouwd. Dit is eveneens een plaats waar degelijkheid belangrijk is en waar lezen of je informeren deel uitmaakt van je baan. Zorg dat je voldoende ruimte hebt om je af en toe terug te trekken om iets grondig door te nemen.

Hefboomvaardigheid:

Maak keuzes en beperk je tot relevante informatie. Je vindt zoveel zaken interessant dat je kunt afdwalen. Accepteer dat je niet alles kunt lezen wat je wil lezen: je interesse gaat meestal verder dan je tijd.

Baken de tijd bewust af (bijvoorbeeld bij het lezen), zodat je niet overdrijft. Leer je grenzen bepalen, zeker wanneer je onder druk staat, zo verlies je jezelf niet in de informatie.

Houd voor ogen dat het niet alleen over info verzamelen gaat, je moet er ook iets mee doen. Maak voldoende snel die overgang naar doen.

Meetrekker

Talent:

Ik weet welke richting ik uit wil en vertrouw daar voor 100% op. Ik kan anderen makkelijk enthousiast maken en overtuigen om mee in die richting te gaan.
Ik houd ervan als ik erin slaag om anderen de richting te doen kiezen die ik voor ogen had. Ik heb een klein groepje mensen die ik actief opzoek voor feedback. Zij mogen heel direct zijn, anderen laat ik nooit zo dichtbij komen.

Ik hou wel van een crisis: dan word ik rustig en daadkrachtig. Op zulke momenten heb ik last van weerstand en neem ik beslissingen waarmee ik anderen soms onrecht aandoe. Hierdoor moet ik achteraf soms zijdelingse schade opruimen.

Context:

Zoek een omgeving waarin je 100% het vertrouwen krijgt van je leidinggevende en waarin je een grote autonomie ervaart voor het werk, het team of de organisatie waar je verantwoordelijk voor bent. Zorg dat je zelf de mensen kunt kiezen waarmee je samenwerkt, want je hebt hen nodig als klankbord. Zoek een omgeving waar af en toe een crisis heerst, want dan ben je op je best.

Hefboomvaardigheid:

Als je anderen veel druk oplegt, kan je omgeving onrustig worden: neem dan wat gas terug en probeer je voorstellen te timen.

Blijf luisteren naar mensen die een andere richting voorstellen en blijf hun argumenten onderzoeken.

Weet dat je soms te hard op het gaspedaal duwt en dan kortstondige (zijdelingse) schade aanricht. Vergeet die (relationele) schade achteraf niet op te ruimen.

Tip: laat een e-mail een nacht rusten voor je hem verstuurt, zodat je je woorden kunt verzachten indien nodig.

Mooimaker

Talent:

Ik kan uren bezig zijn om ervoor te zorgen dat bestaande dingen nog mooier worden of dat nieuwe dingen mooi zijn.

Ik kan erg genieten van schoonheid en esthetiek. Ik vind het voor mezelf ook belangrijk om er goed uit te zien.

Context:

Zoek naar werkomgevingen waarin schoonheid, gastvrijheid en uitstraling als heel belangrijk worden gezien. Zoek rollen waar je invloed op hebt op alles wat te maken heeft met hoe een organisatie naar buiten komt.

Beoordeel bij het solliciteren of bij het zoeken naar een werkplek of je nieuwe werkgever of leidinggevende in jouw ogen wel een goede smaak heeft.

Hefboomvaardigheid:

Maak je omgeving duidelijk dat het esthetische aspect voor jou heel belangrijk is. Durf daarin zelf initiatieven te ondernemen als anderen dat niet doen. Niet iedereen vindt dit belangrijk.

Blijf niet zoeken naar het allermooiste, maar zoek een evenwicht met de werkbaarheid. Leg uit aan mensen dat jouw behoefte om er mooi bij te lopen niet vertrekt vanuit een behoefte om te pronken, maar vanuit je verlangen om schoonheid te creëren, te beleven en je goed te voelen.

Nieuwfreak

Talent:

Ik houd van nieuwe dingen. Ik heb een sterke drive om bij te leren en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Als ik iets nieuws kan starten, krijg ik bijzonder veel energie en ontwikkel ik een zeer hoog leervermogen. Maar zodra het nieuwe eraf is, voel ik mijn energie en aandacht afzwakken, voor mij is dat het signaal om iets nieuws te doen.

Context:

Je hebt een omgeving nodig waarin je de ruimte krijgt om nieuwe dingen op te starten. Let op voor een aantrekkelijke baan die rond een nieuw thema gaat, want als het nieuwe er na enkele maanden af is en jij op die stoel blijft zitten, ga je je vervelen. Je past het best bij projectmatig werk of een baan waarin altijd weer nieuwe uitdagingen op je af komen. Een rol waarbij je op anderen kunt rekenen om de dingen af te werken is voor jou een zegen.

Hefboomvaardigheid:

In je enthousiasme rond iets nieuws, kun je leren voldoende aansluiting te maken met anderen. Leer hen daarin mee te nemen en zie in dat anderen er misschien nog niet zoveel van weten.

Als je eenmaal iets nieuws hebt uitgedacht, zorg er dan ook voor dat je de afwerking en toepassing kunt garanderen. Vanuit je enthousiasme voor het nieuw, kun je leren de stap te maken om er concreet iets mee te doen.

Ontrafelaar:

Talent:

Ik zet graag mijn tanden in complexe vraagstukken. Ik kan veel informatie verwerken en zie makkelijk patronen in complexiteit. Ik heb snel inzicht in oorzaak-gevolgrelaties. De structuren die ik zie, kan ik moeiteloos doorgeven aan anderen door complexe zaken eenvoudig uit te leggen.

Context:

Zoek een omgeving waarin voldoende complexe vraagstukken zijn, waarin structuur nodig is en waarin er ruimte en aandacht is voor die analyse. Het is eveneens een omgeving waarin je mensen die structuur nodig hebben, kunt helpen door hun ondersteuning te bieden.

Hefboomvaardigheid:

Besef dat je soms te sterk in detail wilt treden en da het soms nodig is om sneller tot een besluit te komen. Weet wanneer je moet stoppen met analyseren. Baken de tijd af dat je met een probleem bezig wilt zijn en plan je activiteiten. Als iemand iets aanbrengt dat nog niet onderbouwd is, gooi het niet weg: er kan nog iets waardevols inzitten. Besef ook dat je sommige problemen niet vanuit analyse kunt oplossen. Je hebt de neiging om steeds vanuit problemen te kijken. Vertrek voor je analyse ook eens uit successen.

Planmaker:

Talent:

Ik stel me altijd de vraag: ‘Waar leidt dit toe?’ Ik krijg pas energie als ik een duidelijk doel voor ogen heb. Van de dingen die ik doe, moet ik dan ook het gevoel hebben dat ze wezenlijk bijdragen tot dat doel. Van vergaderingen die nergens concreet toe leiden, word ik onrustig. Ik ben heel taakgericht en ga efficiënt op mijn doel af met behulp van to do lijstjes en planningen.

Context:

Zoek een omgeving waarin je (mee) kunt en mag sturen op korte termijn. Dat geldt ook voor doelen en formuleren en actieplannen maken. Het is een omgeving waarin je invloed hebt op het efficiënter laten verlopen van activiteiten en processen.

Hefboomvaardigheid:

Sta in een discussie open voor het onverwachte. Sommige onderwerpen kunnen onverwacht wel een toegevoegde waarde bieden voor het doel.

Breng het geduld op om in een veranderingsproces discussie toe te laten, zelfs als dat niet onmiddellijk tot een doel leidt. Als iemand iets voorstelt dat volgens jou niet bijdraagt aan het doel, probeer dan tot door te vragen en zoek de relevantie daarvan voor die persoon.

Maak je eigen doelen bespreekbaar en sta open voor een herformulering of wijziging van dat doel. Een goede communicatie met anderen kan leiden tot een nog betere uitkomst.

Positivo:

Talent:

‘Als het dak naar beneden komt, zien we tenminste blauwe lucht!’ Hoe uitzichtloos de situatie ook is, ik zie altijd positieve kanten en mogelijkheden. Voor mij is het glas altijd halfvol en met mijn aanstekelijk enthousiasme geef ik mensen energie om door te gaan. Ik probeer spanningen weg te werken door humor.

Context:

Zoek naar een omgeving waar er voldoende ruimte is voor humor en lichtheid. Dat is eveneens een omgeving waar mensen het werk licht maken en waar je mensen die het moeilijk hebben, kunt motiveren door telkens weer mogelijkheden te zien en te benoemen. Je past minder in verzuurde omgevingen. Hoewel je goed omgaat met zwaarte, wil je wel graag omringd zijn met mensen die ook om kunnen gaan met die zwaarte.

Hefboomvaardigheid:

Er zijn grenzen aan mogelijkheden. Soms is het belangrijk om de ernst van de situatie in te zien. Humor is dan niet altijd gepast. Houd voeling met de situatie om te zien of het aangewezen is. Houd voldoende contact met wat er minder goed gaat. Soms is het nodig om ook de andere kant van de medaille te bekijken.

Als andere mensen het negatieve benadrukken, blijf dan geduldig luisteren. Misschien kun je hen wel perspectieven aanreiken en hen zo helpen om mogelijkheden te zien.

Leg hen uit dat dit sterke punt niet betekent dat je naïef of oppervlakkig bent, maar dat je er voor kiest om naar mogelijkheden te zoeken.

Rots:

Talent:

Ik heb een sterk ontwikkeld innerlijk kompas. Ik weet vanuit mezelf wat goed is om te doen en durf daarvoor te gaan. Dit wil niet zeggen dat ik nooit twijfel, maar ik blijf rustig, weet wat ik waard ben en vertrouw daarop.

Ik kan in nieuwe situaties stappen zonder dat ik daarbij uit mijn rol val.

Context:

Zoek een omgeving waarin je in wisselende contexten terechtkomt en die eisen dat je stevig in je schoenen staat in complexe situaties. Werk samen met collega’s die zich vrij voelen om feedback te geven want voor je het weet denken anderen dat je geen feedback nodig hebt. Zoek mensen die heel goed aanvoelen hoe iets overkomt op een groep.

Hefboomvaardigheid:

Het is belangrijk om open te staan voor feedback en de tijd te nemen om hiernaar te luisteren. Mensen kunnen passief worden of zich tegenover jou inhouden.

Geef anderen de duidelijke boodschap dat je hen wilt horen en wilt weten wat ze denken.

Leer input van je omgeving te vragen. Soms is het nodig om je af te vragen of iets beter kan. Houd je even in als het gaat om wat je belangrijk acht en blijf luisteren. Zoek actief naar feedback over wat je doet en onthoud dit. Ook al ben je er nog zo zeker van, blijf je standpunt motiveren en uitleggen waarom je voor een richting kiest.

Samenbrenger

Talent:

Ik heb een lage drempel ik benader makkelijk nieuwe mensen en anderen stappen makkelijk naar mij toe. Ik sta bekend als een goed gastvrouw/-heer en vind het fijn om nieuwe mensen te leren kennen. Ik houd er ook van mensen in contact te brengen. Als er tijdens een gesprek een stilte valt, vul ik die moeiteloos in. Iemand die niet deelneemt aan een gesprek probeer ik erbij te betrekken.

Context:

Zoek een context waarin gastvrijheid, stijlvol mensen ontvangen en klasse op een zorgzame en attente manier mogelijk is en waarbij je de kracht van je netwerk kunt gebruiken om dingen gedaan te krijgen. Zorg ervoor dat je veel contact hebt met mensen en zoek rollen waarin je af en toe als gastheer of gastvrouw kunt functioneren voor je organisatie.

Hefboomvaardigheid:

Als je geen contact voelt met de andere, blijf dan niet praten. Stel vragen en benoem wat je ziet bij de andere. Als je aanvoelt dat je iemand niet echt kunt betrekken in een verhaal, accepteer dan dat iemand even niet wil of kan aanhaken (relativeer dus je eigen slechte gevoel). Forceer je contact met anderen niet door irrelevante elementen in het gesprek te brengen. Laat stiltes voor wat ze zijn en geef je niet over aan de behoefte om die onmiddellijk in te vullen.

Sfeervoeler

Talent:

Ik ben als een spin in een web en sta in directe lijn met de mensen rondom me. Op die lijntjes voel ik de minste trilling aan die wijst op spanning en emoties bij anderen. Ik doe dan graag kleine dingen om mensen weer gelukkig te maken, maar kan intens verdrietig zijn als dat niet opgemerkt wordt. Ik voel dat ik deel uitmaak van een groter geheel, dat we allemaal een kern hebben die we delen en die ons verbindt. Elke situatie waar ik in terechtkomt, bekijk ik vanuit een groter geheel. Voor mij zijn verleden, heden en toekomst sterk met elkaar verbonden.

Context:

Een omgeving die bij je past, is een omgeving zonder te veel zwaarte of problemen waar je niets aan kunt veranderen. Of omgekeerd: een omgeving waar je de mogelijkheid hebt om iets te doen met wat je aanvoelt.

Je hebt mensen nodig om je goed te voelen: als je niet omringd bent door mensen dan voel je je eenzaam.

Hefboomvaardigheid:

Weet dat je niet altijd alles kunt doen om mensen die zich niet goed voelen te helpen. Relativeer wat je dan voor hen kunt betekenen.

Bespreek de dingen die je aanvoelt ook met de betrokkenen. Maak een onderscheid tussen de zaken waar je invloed op hebt en waarop niet. Besef dat jij soms dingen ziet en aanvoelt die anderen niet aanvoelen. Neem de tijd om dat uit te leggen. Ga er niet vanuit dat iedereen dat op dezelfde manier aanvoelt als jij.

Sterktearchitect

Talent:

Ik vind dat iedereen uniek is en unieke kwaliteiten heeft. Ik zie goed waar mensen goed in zijn, wat zo nodig hebben om het beste van zichzelf te geven en hoe ik hen kan benaderen.

Ik ben een teamplayer die moeiteloos de meest productieve teams opbouwt: ik weet wie wat kan bijdragen vanuit zijn unieke talent.

Ik ben geen tafelspringer en sta niet zo graag in de schijnwerpers, maar vind het fijn als anderen mijn talenten zien en me uitnodigen om vanuit mijn sterktes bij te dragen aan het team.

Ik heb een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel.

Context:

Je komt helemaal tot je recht in een omgeving waar je het verschil kunt maken door samen met anderen resultaten neer te zetten. Dit is eveneens een omgeving waarin je kunt kiezen wie je inzet en met wie je samen werkt, en waarin je dingen op maat kunt maken. Zoek geen omgeving waarin de kansen van mensen hoofdzakelijk worden bepaald door de politiek en bepaalde belangen, maar een omgeving die de bijdrage van iedereen respecteert. Een omgeving waarin je voortdurend dient te profileren is ook niets voor jouw want dat vind je niet zo leuk.

Hefboomvaardigheid:

Hak op een bepaald ogenblik knopen door en houd niet eindeloos rekening met de mening van anderen. Je hebt de neiging om te lang teveel geduld op te brengen voor mensen. Durf je grenzen daarin te bewaken.

Soms is het nodig om je eigen bijdrage of rol in een succes ook te benadrukken. Wees niet te bescheiden: de organisatie of je omgeving heeft recht om te weten dat jij ergens een rol in hebt gespeeld.

Stille Helper

Talent:

Ik geniet ervan om voor bepaalde mensen te zorgen door de ideale voorwaarden te creëren, zodat die persoon kan uitblinken. Dat ik voor die andere kan zorgen geeft me energie en ik krijg er bijzonder veel voldoening van om hem of haar te zien schitteren. En ik geniet het liefst stilletjes achter de schermen.

Context:

Zoek een omgeving waarin anderen je uitstekende ondersteuning opmerken en waarderen. Zoek mensen waar je ook echt graag voor wilt werken en die snel laten zien dat ze waarderen wat je voor hen doet.

Zoek eveneens een omgeving waarin je niet alleen snelle, vluchtige contacten hebt, maar waarin je je duurzaam kunt verbinden aan een aantal mensen die je ondersteunt.

Hefboomvaardigheid:

Leg aan mensen uit dat je niet houdt van het grote applaus en dat je het allerliefst een klein compliment krijgt.

Maak het bespreekbaar als een ander jouw hulp niet meer ziet: bespreek hoe die ander naar je kijkt en wat voor jou belangrijk is.

Bewaak goed de balans tussen wat je aan iemand geeft en wat je ervoor terugkrijgt. Neem een foute balans serieus.

Trouwe vriend

Talent:

Ik heb graag diepgaande contacten met mensen en houd niet van oppervlakkige relaties. Ik heb een kleine groep vrienden, maar die ken ik door en door. Aan het toon mezelf helemaal, waardoor ik minder behoefte heb aan anderen veel van mezelf prijs te geven. Ik krijg er energie van om met de mensen met wie ik samenwerk goede, productieve en authentieke samenwerkingsrelaties op te bouwen. Dit gaat voor mij niet van vandaag op morgen en ik kan me storen aan mensen die me snel als hun beste vriend beschouwen.

Context:

Je functioneert het liefst in een omgeving waarin je niet voortdurend onder druk staat om veel over jezelf te vertellen. Zoek een omgeving die je tijd geeft samenwerkingsrelaties in het werk op te bouwen, want je wordt steeds beter in een grote organisatie/omgeving waarin het opbouwen van een duurzaam netwerk van persoonlijke relaties het verschil maakt. Je komt tot je recht in een functie waarbij je onder hoge druk staat en het daardoor best is dat je enige professionele afstand houdt.

Hefboomvaardigheid:

Leer omgaan met teleurstelling als iemand je kwetst: wees je bewust van het risico dat iemand je helemaal kan laten vallen. Leer professioneel omgaan met mensen die zichzelf op het werk niet willen laten kennen en afstand nemen, en accepteer die keuze.

Jij probeert de dingen gedaan te krijgen op basis van goeie relaties en soms houd je daartoe geen rekening met sommige mensen of omzeil je daarvoor de regels.

Als je dit sterke punt vooral gebruikt buiten het werk, loop je het risico dat je te weinig van jezelf laat zien, waardoor collega’s te weinig rekening houden met wat voor jou belangrijk is.

Vertrouweling

Talent:

Op de één of andere manier slaag ik er altijd in om een context te creëren die zo veilig aanvoelt dat mensen me meer vertellen dan ze oorspronkelijk van plan waren. Ik zoek die gesprekken op omdat ze me opladen. In zo’n gesprek verdwijnt de hele wereld: alleen ik en de andere persoon bestaan. Terwijl ik luister, komt het verhaal helemaal in mij tot leven. Dat voelt mijn gesprekpartner ook aan, waardoor ik met hem of haar een sterk contact kan maken. Als ik onder stress sta, zoek ik bewust dit soort gesprekken op, want daar wordt ik rustig van.

Context:

Je hebt graag een omgeving waarin tijd nemen voor een diepgaand gesprek niet wordt beschouwd als ontspanning en vermaak. Het is eveneens een omgeving waar mensen je kunnen komen opzoeken en waar het van belang is dat mensen zich goed in hun vel voelen.

Hefboomvaardigheid:

Leer ’s avonds de kop omdraaien door bewust tussenactiviteiten te organiseren. Dit kun je doen door het uitoefen hobby’s, zoals sport. Probeer iets te doen wat je zo leuk vindt dat je gedachten stilvallen en je aandacht zich verplaatst. Probeer je ervan bewust te zijn wanneer een gesprek blijft hangen en probeer de gedachten eraan naar de achtergrond te verplaatsen. Wat helpt, is die gedachten letterlijk van je af te schrijven. Leer een onderscheid te maken tussen het verhaal van iemand anders en je eigen belang. Vraag je af wat je zelf belangrijk vind en nodig hebt. Wees je bewust van waarop je invloed hebt en betrokken bent. Trek duidelijk grenzen in waar je je door wilt laten meeslepen.

Woordkunstenaar

Talent:

Ik kan makkelijk mijn bedachten verwoorden. Soms is het wel even zoeken, maar als ik eenmaal iet kan zeggen of opschrijven zoals ik dat wil, haal ik daar voldoening uit. Als je mij een vraag stelt, komen de woorden spontaan. Ik heb de behoefte om al pratend na te denken: soms herhaal ik dingen in een andere formulering omdat ik zeker wil zijn dat ik het helemaal goed overbreng. Als ik een mooi tekstje heb geschreven, betrap ik mezelf er soms op dat ik het ’s avonds opnieuw ga lezen om er nog eens van te genieten.

 Context:

Je vindt het fijn in een omgeving te vertoeven waarin het wordt gewaardeerd om iets te formuleren op een mooie manier. Zoek een rol waarin je het verschil kunt maken door de manier waarop je iets zegt en waarin je je vermogen om iets precies te formuleren gebruikt. In een zeer operationele omgeving waarin taal van ondergeschikt belang is, ga je minder voldoening ervaren.

Hefboomvaardigheid:

Bereid gesprekken voor en denk op voorhand na over wat je wilt zeggen. Je weet dat je altijd op je pootjes terecht komt in een gesprek.

Praat niet alleen zelf, geef ook anderen daartoe voldoende ruimte.

Besef dat je soms je gedachten moet kunnen verwoorden om te weten wat je denkt en dat dat voor anderen niet altijd functioneel is. Leg hen uit dat dat een noodzaak voor je is.

Zichtbare presteerder

Talent:

Ik vind het belangrijk om iets te betekenen voor anderen. Erkenning is mijn motor. Als ik opgemerkt word en zichtbaar kan presteren ben ik op mijn best. Ik krijg het meest voldoening als iemand waar ik naar opkijk mij erkent en waardeert voor mijn prestaties.

Ik wil niet om het even werken en moet de organisatie of de baas waarvoor ik werk de moeite waard vinden.

Context:

Zoek een baas of werkgever waar je echt naar opkijkt en waarvoor jij je helemaal wilt geven. Zoek omgevingen waar je producten maakt of diensten levert die zichtbaar voor iets staan en de nodige exposure krijgen. Of zoek situaties op waar je zichtbaar kunt maken wat je te bieden hebt.

Hefboomvaardigheid:

Bouw ankers op van wat je belangrijk vindt. Vraag jezelf af wat je wilt, waar je naar toe wilt en wat je belangrijk vindt. Zo ben je daarin niet alleen van andere afhankelijk.

Zorg dat je geen ambities of plannen formuleert in functie van anderen, omdat je graag wilt scoren. Zo loop je het risico dat ze niet realistisch zijn en is de kans groot dat je ze niet kunt waarmaken. Leer uit te leggen waarom je iets nastreeft en onderbouw dat, zodat je ook je eigen verhaal hebt van waarom je aan iets werkt.

Zinzoeker

Talent:

Bepaalde waarden, normen, principes en overtuigingen staan centraal in mijn leven. Ik vind het belangrijk om daar trouw aan te blijven en ze te delen met mijn omgeving. Hierdoor kom ik bij anderen soms streng en principieel over.

Alles wat ik onderneem, ligt in lijn met die overtuigingen. Ik vind het fijn om mensen op te zoeken of omringd te worden door mensen met dezelfde waarden, normen en principes.

Context:

Je hebt ruimte nodig om te praten over wat mensen drijft en wat hun leidende principes en waarden zijn. Richt je werk zo in dat het aansluit bij je eigen normen en waarden. Kies voor een organisatie die aansluit bij jouw waarden en waarin jouw gedrevenheid vanuit je waarden en normen wordt opgemerkt en gewaardeerd.

Hefboomvaardigheid:

Besef dat anderen jouw waarden en principes niet altijd delen. Leg uit wat voor jou belangrijk is en waarom.

Geef anderen voldoende ruimte en respecteer dat zij volgens andere waarden en principes handelen. Je hoeft niet iedereen te overtuigen, het is ook prima om van mening te verschillen.

× Stuur een bericht