Sterke kanten

De positieve psychologie is een stroming die uitgaat van de sterke kanten (talenten) van de mens en de veronderstelling dat (werk)geluk niet het gevolg is van de juiste genen of toeval, maar te vinden is door het kunnen benoemen en gebruik maken van sterke kanten. Het benoemen van je sterke kanten/ talenten is onmisbaar in je werk, ontwikkeling of zoektocht naar passend werk. Het is lastig om iets wat gemakkelijk is als bijzonder te zien. Om sterke kanten/ talenten te benoemen en te benutten mag je ze eerst zelf scherp hebben. Dat kan door de test die hieronder staat beschreven in te vullen, of een andere test of opdracht te doen. Kies er 1 uit die bij je past. Hoe je ze vervolgens versterkt en zichtbaar maakt ontdek je bij de vervolgopdrachten.

Sterke kanten test

Je mag de vragenlijst Sterke Kanten* invullen. Op de site vind je links bovenin de keuze voor de taal Nederlands. Het is het handigst. De vertaling van Engels naar Nederlands is lastig omdat sommige termen lastig vertaalbaar zijn. En een laatste toevoeging: De vragen over spiritualiteit hebben niet direct te maken met geloof, het kan ook iets zijn waar jij voor gaat en belangrijk vindt.

De uitkomst krijg je als het goed is in je mail, helaas gaat dat niet bij iedereen goed. Zorg dat je de uitkomst overneemt in je werkboek en app of mail de uitslag naar mij door uiterlijk twee dagen voordat we elkaar weer zien. Beantwoord naar aanleiding van de uitkomst van de vragenlijst de volgende vragen en schrijf ze op in je werkboek:

  • wat valt mij op?
  • wat verbaast me?
  • welke sterke kanten had ik graag wat hoger op de lijst gezien?

Voor verdere verdieping kies een opdracht uit het hoofdstuk vervolgopdrachten.

× Stuur een bericht