Klachtenregeling

Deze regeling is er speciaal voor jou en andere jongeren die bij ons wonen, en ook voor ouders, voogden, en mensen die met ouders samen de zorg hebben over een jongere. Als er iets is waar je niet blij mee bent of als je een klacht hebt over iets wat er in het gezinshuis gebeurt, dan is dit de plek om te lezen wat je kunt doen en hoe we ermee omgaan.

Praat met de gezinshuisouder(s)

Als er iets is waar je niet tevreden over bent, of je hebt een klacht over de gezinshuisouder(s) of andere mensen in het gezinshuis, praat er dan over! De gezinshuisouder Sarina is de persoon om mee te beginnen. We willen graag dat je ons vertelt wat er aan de hand is, zodat we samen een oplossing kunnen vinden. Als praten moeilijk is, kun je ook een e-mail sturen. Sarina zal ervoor zorgen dat je klacht met de juiste personen wordt besproken.

Gesprek met hulp

Als je niet alleen met de gezinshuisouder(s) wilt praten, kun je vragen om een gesprek met de ambulant begeleider en/of gedragsdeskundige van het gezinshuis. Stuur hiervoor een e-mail aan (één van) hen.

Vertrouwenspersoon van Triade Vitree

Als je hulp nodig hebt, kun je praten met een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze persoon is er om naar jou te luisteren, met je mee te denken, advies te geven, vragen te beantwoorden en samen met jou naar oplossingen te zoeken. Ze kunnen ook helpen met het schrijven van een klachtenbrief.

Bel het adviespunt van Jeugdstem op 088 555 10 00 voor hulp. Als je liever chat, kan dat op hun website op bepaalde tijden www.jeugdstem.nl.

Klachten Indienen

Als praten over wat je niet goed vindt/vond gaan niet genoeg is en je hebt nog steeds een klacht, kun je een schriftelijke klacht indienen. Hiervoor kan je ook de klachtenregeling van Triade Vitree gebruiken www.triadevitree.nl. Anonieme klachten worden niet behandeld, dus we moeten wel weten wie de klacht indient. Klachten worden besproken tussen Triade Vitree en de gezinshuisouder(s).

Kindertelefoon

Voor meer hulp kun je ook bellen met de Kindertelefoon. Het nummer is 0800-0432, en het is gratis en anoniem.

Kinderombudsman

Als je denkt dat jouw rechten niet worden nageleefd, kun je contact opnemen met de Kinderombudsman. Meer informatie vind je op hun website.

Leren van klachten

We leren van klachten! Elk jaar bespreken we klachten om te kijken of we dingen kunnen verbeteren.

Afhandeling van de klacht

Als je niet tevreden bent met hoe jouw klacht is afgehandeld, kun je naar de gemeente gaan. Ook kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem voor meer hulp.

Dus, als er iets is, we zijn hier om naar je te luisteren en samen een oplossing te vinden!

× Stuur een bericht