Toen ik in 2002 moeder werd, was ik ervan overtuigd dat de pubertijd de moeilijkste periode zou worden van de opvoeding. Het zit er dik in dat dat besef voort kwam uit mijn eigen turbulente jeugdervaringen.

Als tiener trok ik al vroeg zelfstandig de wereld in. Na het afronden van mijn mbo-opleiding begon ik fulltime te werken.  Op mijn 18e woonde ik op mezelf. Die vrijheid en zelfstandigheid bevielen me goed. Wat werk betreft, rolde ik van de ene leuke baan in de andere en ik ontdekte al snel dat ik werken echt leuk vond.

Je bent ok
Ik geloof nog steeds dat ik deze start van mijn eigen toekomst en loopbaan mede te danken heb aan de mensen die niet werden afgeschrikt door mijn jeugdervaringen, mijn masker en soms onhandige strategieën die ik had om met problemen om te gaan. Ik ben er ook van overtuigd (en wetenschappelijke theorieën ondersteunen dit) dat hun aandacht, geduld en vertrouwen een positieve invloed hebben gehad op mijn verdere persoonlijke ontwikkeling.

Niet het juiste papiertje
In mijn werk en in wat ik wilde bereiken en betekenen, boekte ik vooruitgang, mijn enthousiasme en werkervaring in combinatie met mijn diploma’s brachten met verder dan ik ooit had kunnen denken. Toch ervaarde ik op een gegeven moment de belemmering van het niet hebben van een hbo diploma. Ondanks dat ik inmiddels twee post-hbo-leergangen had afgerond en op hbo-niveau werkte, waren de vereisten in de onderwijs- en zorgsector, waar ik voornamelijk werkte, duidelijk: je moest een hbo-bachelordiploma hebben in de richting van zorg of onderwijs.

Terug in de schoolbanken
Dit bracht me op een keerpunt in mijn loopbaan. Ik wist dat ik om wat ik echt wilde gaan doen, niet kon realiseren zonder de benodigde kwalificaties. Het was tijd om mijn horizon te verbreden en een nieuwe weg in te slaan.

Tijdens mijn opleiding tot toegepast psycholoog kwam ik steeds meer te weten over ontwikkeling en context van adolescenten, de roerige pubertijd en traumatische ervaringen waaronder uithuisplaatsingen. Ik verdiepte me in de gezondheidspsychologie en kreeg steeds meer interesse in gezinshuizen.  Het idee om jongeren een stabiele thuisomgeving te bieden en hen met hun ouder(s) te ondersteunen in hun persoonlijke groei en ontwikkeling naar de toekomst, voelde als een: Yes dit wil ik doen!

Dit kan ik niet alleen
Ik zou niet echt mezelf zijn als deze nieuwe ideeën geen vruchtbare grond zouden vinden in mijn creativiteit en doorzettingsvermogen. Al snel besefte ik dat dit niet langer alleen om mijn werk draaide. Het zaadje dat vermoedelijk al lang geleden in mij was geplant en ontkiemde begon nu grote invloed uit te oefenen op ons hele gezin. 

We besloten eerst meer onderzoek te doen en meer inzicht te krijgen in wat het zou kunnen betekenen voor ons. Tijdens dit proces realiseerden we ons dat we een huis nodig hadden dat voldoende ruimte bood om jongeren die tijdelijk niet thuis konden wonen een rustige eigen plek te geven. We verhuisden, verbouwden en klussen nog steeds elke vrije dag. We schreven ons in voor pleegzorg, volgden een traject en spraken met professionals en ervaringsdeskundigen. Daarna begonnen we met de logeeropvang van gezinshuiskinderen, ondertussen kregen we groen licht om te starten met de selectieprocedure voor gezinshuisouders.

De moeite waard
De weg naar het starten van een gezinshuis was én zal ongetwijfeld nog voldoende uitdagend zijn, maar ik geloof dat het de moeite waard is. De passie voor het bieden van een liefdevolle en veilige omgeving voor jongeren groeit met elke stap die we zetten. Wij zijn vastbesloten om onze kennis en ervaring te gebruiken om, bij voorkeur samen met de ouder(s), bij te dragen aan de ontwikkeling van deze jongeren naar zelfstandigheid.

Afstuderen en groen licht
Vanaf september zal ik mijn afstudeertraject ingaan en je raadt het vast al: mijn onderzoek zal zich richten op de eerste fase wanneer er een jongere wordt geplaatst. Ik hoop ook dat we tijdens mijn afstuderen ‘groen licht’ krijgen om te gaan starten als gezinshuisouders.

Vergezel me op deze reis
Ik heb besloten om vanaf nu een dagboek bij te houden. Ik zal inzichten, uitdagingen en successen regelmatig delen. Leuk als je me vergezeld op deze reis terwijl we de wereld van gezinshuizen verkennen. 

× Stuur een bericht