Een wervelwind van voorbereidingen voor plaatsing in ons gezinshuis

De afgelopen periode was een wervelwind van activiteiten ter voorbereiding op de start van het gezinshuis. Naast praktisch werk als schilderen en kamers inrichten, draait achter de schermen vooral veel om het afhandelen van organisatorische taken.

Verbouwing en missievorming, achter de schermen

Te midden van het werk voor het gezinshuis en studie, stond nog een verbouwing gepland. We vervingen ramen en kozijnen en zitten er nu warmer en droger bij. Ook ben ik begonnen aan de uitdaging om onze missie en visie praktisch vorm te geven.

Beleid in actie: van woorden naar tastbare waarden

De kwaliteitscriteria voor gezinshuizen zetten me aan het denken over het vertalen van onze waarden naar de praktijk. Het schrijven van beleid is anders dan hoe ik altijd heb gedaan. Naast feitelijk, is het ook emotioneel. Terwijl ik schrijf realiseer ik me dat elk beleid kan bijdragen aan de veilige situatie zoals beschreven in de jeugdwet en kwaliteitseisen. Maar tegelijk kan dat juist niet bijdragen gezien de unieke behoeften die elke jongere meebrengt.

De spagaat tussen beleid en ‘gewoon gezin’ 

Daarnaast schrijf ik elk beleid voor het kwaliteitsdossier ook in een 2e versie voor de jongeren die hier komen wonen. Mijn uitdaging zit in de positieve effecten van iemand opnemen in een gezinssituatie, maar tegelijk vooraf alles schriftelijk vastleggen wat in gezinnen niet gebeurd ;-). Daar onze eigen missie beschermen, maar wel voldoen aan regelgeving is zoeken naar overeenkomsten en het goede van beide.

Veiligheid voorop, samenwerken 

Verschillende bezoeken vanuit ketenpartners waren een veiligheidscheck en bespreking van (beleids)beslissingen met het team van Triade Vitree. Ik waardeer de samenwerking, en zie het ook al essentieel voor een gezonde en ondersteunende omgeving.

 

Matchingsfase en geduld: de spannende wachtperiode

We zitten inmiddels in de matchingsfase. Dat betekent dat aanmeldingen worden gescreend en we de procedure methodisch matchen doorlopen. Het vereist geduld, (wat voor mij een goede oefening is), wetende dat dit zorgvuldige proces cruciaal is voor de juiste match.

Uitdagingen van één beschikbare plek en open deuren belangrijk vinden

Met nu nog slechts één plek beschikbaar, is het afwijzen van sommige jongeren een emotionele uitdaging. Het beseffen van de beperkingen van ons gezinshuis botst daarin met mijn gevoel om iedereen een plek gunnen die dat vraagt. Rationeel weet ik dat dit niet kan, omdat de kleinschaligheid wat we net zo belangrijk vinden, botst met veel jongeren een plek geven.

Vreugde en uitdagingen

Deze fase brengt zowel vreugde als uitdagingen. Evenwicht, geduld en begrip zijn cruciaal, terwijl we ons realiseren dat elke stap een verschil maakt voor de jongeren die deel zullen uitmaken van ons gezinshuis.

× Stuur een bericht