Gezinshuis Route56 Klachtenregeling

Deze klachtenregeling is bedoeld voor de jongeren die bij ons wonen, ouder(s), voogd en degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige heeft. Ze kunnen een klacht namens zichzelf of voor een jongere indienen. Bij ontevredenheid of een klacht over een gedraging van iemand die verbonden is aan het gezinshuis, geeft deze klachtenregeling aan hoe hiermee om te gaan en dit te melden.

Gezinshuisouder(s)

De gezinshuisouder Sarina is het eerste aanspreekpunt binnen Route56 wanneer er sprake is van ontevredenheid of een klacht. Bij ontevredenheid of klacht over het handelen of de zorg van de gezinshuisouder(s) of andere personen die verbonden zijn aan het gezinshuis, hopen we dat dit zo snel mogelijk mondeling wordt aangegeven. Omdat wij een kleine onderneming zijn en zeer betrokken bij de ontwikkeling van de jongeren hopen we dat we eerst in gesprek kunnen gaan om zo snel mogelijk tot oplossing(en) te komen. De ontevredenheid of klacht wordt per ommegaande gemeld aan de contactpersoon voor klachten van Triade Vitree.

Gesprek met behulp van de organisatie

Het is bij ontevredenheid of een klacht ook mogelijk om schriftelijk/per e-mail een gesprek aan te vragen met de ambulant begeleider en/of gedragsdeskundige van het gezinshuis/Triade Vitree om samen met elkaar in gesprek te gaan wanneer dit niet lukt met de gezinshuisouder(s).

Vertrouwenspersoon

Het is mogelijk om hulp te krijgen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Deze luistert naar ieders verhaal en kan meedenken en advies geven.

Deze onafhankelijke vertrouwenspersoon:

  • luistert naar het verhaal
  • kan meedenken en advies geven
  • geeft antwoord op vragen
  • geeft uitleg over bijvoorbeeld de Wet zorg en dwang
  • zoekt samen met naar een oplossing bij onvrede
  • ondersteunt bij het schrijven van een klachtenbrief
  • kan meegaan naar gesprekken met Triade Vitree/Gezinshuis Route56.

Bel naar het landelijke Adviespunt van Jeugdstem: 088 555 10 00. Indien nodig wordt verdere hulp  ingeschakeld. Een vraag of verzoek kan worden ingediend via het contactformulier. Neem contact op via de online chat.

Klachten indienen

Is het gesprek niet voldoende en heeft u een klacht, dan kan er een schriftelijke klacht worden ingediend. Vind je dit in jouw situatie niet mogelijk, dan kan je ook gebruik maken van de klachtenregeling van Triade Vitree, deze is te vinden op hun website: Heb je een klacht? | Triade Vitree. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Klachten worden in gezamenlijk overleg met elkaar (Triade Vitree en Gezinshuisouder(s) medewerking besproken en afgewikkeld

Kindertelefoon

Voor kinderen en jongeren bestaat er een kindertelefoon. Voor meer informatie: https://www.kindertelefoon.nl/  Om meteen te bellen met de kindertelefoon is het nummer: 0800-0432. Dit is gratis en kan anoniem.

Kinderombudsman voor kinderen en jongeren

Deze ombudsman ziet erop toe dat in Nederland de rechten van het kind nageleefd worden en is een onafhankelijk instituut. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.dekinderombudsman.nl/

Leren van klachten

Jaarlijks worden de klachten besproken in het multidisciplinair team om te leren en te onderzoeken of er nog meer verbeteringen zijn om door te voeren.

Afhandeling van de klacht

Over de klachtenafhandeling kan degene die de klacht heeft ingediend zich altijd tot de gemeente (woonplaatsbeginsel) richten over de klachtenafhandeling. Ook wanneer de afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld dan kan er contact worden opgenomen met een vertrouwenspersoon van Jeugdstem voor meer informatie over vervolgstappen.

 

 

× Stuur een bericht